Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kun opiskelija on saanut yllä olevassa kandidaattiohjelmassa erillisen hyväksynnän ohjelman tasolle ja muokkaa sen jälkeen suunnitelmaansa, esim. vaihtaa pääainevalinnan, sivuaineen tai eri kokonaisuuksien sisältöjä, erillistä hyväksyntää ei vaadita uudelleen. Sisun logiikan mukaisesti aiemmin saatu hyväksyntä pätee yhä, jos opiskelija ei tee muutoksia ylimmälle tasolle, esim. yritä poistaa opintosuunnitelmastaan pääaineen mukaiset opinnot kokonaan. Tätä opiskelija ei voi tehdä, koska ohjelman ylimmällä tasolla on sääntönä valitse kaikki.


Round Rectangle

Hyväksytyt opintosuunnitelmat on joko tulostettava tai tallennettava (pdf:inä) kouluissa

Koska opiskelija voi muokata jo hyväksytettyä opintosuunnitelmaa, eikä Sisu nykyisellään tallenna esim. pdf-kopioita hyväksytyistä suunnitelmista, hyväksytyt suunnitelmat on joko tulostettava tai tallennettava (pdf:inä) kouluissa. Suunnitelmasta ei näe, millainen suunitelma on ollut hyväksynnän hakemisen aikaan ja mitä muutoksia on tehty hyväksynnän saamisen jälkeen.


Jos opiskelija kopioi tai luo uuden opintosuunnitelman samaan koulutukseen, jo saatu erillinen hyväksyntä periytyy aiemmin tehdystä opintosuunnitelmasta uuteen. Jos opiskelija tekee yllä olevaan koulutukseen (EDU_ENG1) uuden suunnitelman, hänen ei tarvitse hakea uutta hyväksyntää, jos uudessakin opintosuunnitelmassa ylin rakenne on sama kuin aiemmassa opintosuunnitelmassa, jossa on haettu erillinen hyväksyntä tutkinto-ohjelman tasolle. Koska uudessakin suunnitelmassa tutkintoon kuuluvat pääaineen mukaiset opinnot, sivuaine ja vapaasti valittavat opinnot, eikä opiskelija yritä tehdä muutoksia ohjelman tälle tasolle, ei uutta hyväksyntää tarvitse hakea.

...