Child pages
  • Saavutettava_Aalto_2019–2021 – Accessible Aalto 2019–2021 (versio 0.9)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Oheinen POHJATEKSTI perustuu nykyiseen tps:ään. Muokkaus tämän pohjalta. Esittely vararehtoreille Suomala ja Ahlava 24.5.2.2019.


Muokkaus 2 sprintissä, noin 2 viikkoa. Ensimmäinen sprintti 10.–20.12.2018, toinen sprintti 8.–11.1.2019 ja kolmas sprintti 14.1.2019 round table -tapaamisen jälkeen.


Inside: Aalto-yliopiston saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015–2017 (Vararehtorin päätös)

...