OPIT

Examin apuohjelmat

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Opettaja on voinut sallia erilaisia apuohjelmia tentissä käytettäväksi. Apuohjelmat löytyvät tenttiruudun vasemmasta alareunasta kirjauduttuasi tenttikoneellesi. Tallenna apuohjelmilla tehdyt tiedostot tenttikoneen työpöydälle(desktop) ja opettajan ohjeiden mukaan liitä tiedostot tenttikysymyksiin joko kopioimalla tai liitetiedostoina.

Yhteen tenttikysymykseen voit liittää vain yhden tiedoston. Jos tenttivastaukseesi kuuluu useampi tiedosto/kysymys voit käyttää 7Zip-ohjelmaa tiedostojen paketointiin.


Jos opettaja sallii apuohjelmien käytön, käytössäsi ovat:

 • Paint (esim ruutukauppauksen rajaamiseen tai miellekartan/muun piirroksen raapusteluun)
 • ChemDraw (kemian alan notaation tuottamiseen)
 • Excel (monipuolisesti taulukointiin, laskemiseen jne)
 • Word (tenttivastauksen kirjoittamiseen ja useampien kuvien liittämiseen tenttivastaukseen)
 • Aspen+ (kemian alan erikoisohjelmisto)
 • 7Zip (tiedostojen pakkaaminen zip-paketiksi)
 • laskin
 • notepad  (tekstieditori omia muistiinpanoja varten)


Your teacher may have allowed you to use additional softwares while you do your exam at Examroom. Additional software can be found at the down left corner of your Exam screen. Save files to desktop and due to teacher advice insert files by copying or attach them as attachments to your exam answers.

You are allowed to insert only one attachment to each exam answer. If there is a need for multiple attachments you can use 7zip to pack your files to one zip-package and then insert that one file to your answer-


If your teacher allows the usage of additional software, here is the selection

 • Paint (for editing screenshots or creating illustrations e.g mindmaps)
 • ChemDraw (chem notations)
 • Excel (calculations etc.)
 • Word (writing and adding more pictures to your answer)
 • Aspen+ (Chem)
 • 7Zip (packing your files)
 • calculator
 • notepad (for your own notes)