Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Kenelle viesti meneeMitä kautta edellisessä sarakkeessa mainitut henkilöt näkevät viestin
Opiskelija tekee hakemuksen opintokokonaisuuden tai siihen sisältyvän väliotsikon hyväksyttämisestä (erillinen hyväksyttäminen)
Sen opinnon vastuuopettajalle, jota hakemus koskee

HUOM. lähtee opintosuunnitelman luomishetken ops-kauden vastuuopettajalle ja hallintohenkilölle

Opettajan viestit-osio, hallinnon etusivu + viestit-osio

Sen opinnon hallintohenkilölle, jota hakemus koskee

HUOM. lähtee opintosuunnitelman luomishetken ops-kauden vastuuopettajalle ja hallintohenkilölle

Opettajan viestit-osio, hallinnon etusivu + viestit-osio

Kaikille niille henkilöille, jotka ovat vastuuohjaaja-roolissa niissä ohjausryhmissä, joissa opiskelija on jäsenenä


Huom! Jos kokonaisuudella on vastuuhenkilö, viesti näkyy vastuuohjaajalle ainoastaan Ohjattavani-osiossa opettajan käyttöliittymässä

Hallinnon etusivu + viestit-osio, Ohjattavani-sivu opettajan käyttöliittymässä + opettajan viestit-osio

Kaikille niille henkilöille, jotka ovat ohjaaja-roolissa niissä ohjausryhmissä, joissa opiskelija on jäsenenäAinoastaan Ohjattavani-osio opettajan käyttöliittymässä
Opiskelija tekee hakemuksen tutkinto-ohjelman hyväksyttämisestä (erillinen hyväksyttäminen)

Sen opinnon vastuuopettajalle, jota hakemus koskee

HUOM. lähtee opintosuunnitelman luomishetken ops-kauden vastuuopettajalle ja hallintohenkilölle

Hallinnon etusivu,

viestit-osio (hallinto- ja opettaja-käyttöliittymät)

Sen opinnon hallintohenkilölle, jota hakemus koskee

HUOM. lähtee opintosuunnitelman luomishetken ops-kauden vastuuopettajalle ja hallintohenkilölle

Hallinnon etusivu,

viestit-osio (hallinto- ja opettaja-käyttöliittymät)

Kaikille niille henkilöille, jotka ovat vastuuohjaaja-roolissa niissä ohjausryhmissä, joissa opiskelija on jäsenenä

Hallinnon etusivu + viestit-osio, Ohjattavani-sivu opettajan käyttöliittymässä + opettajan viestit-osio

Kaikille niille henkilöille, jotka ovat ohjaaja-roolissa niissä ohjausryhmissä, joissa opiskelija on jäsenenäAinoastaan Ohjattavani-osio opettajan käyttöliittymässä
Vastuuhenkilö tai (vastuu)ohjaaja käsittelee hakemuksen opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman hyväksyttämisestä (erillinen hyväksyttäminen)
OpiskelijalleEtusivu + viestit-osio
Opiskelija tekee hakemuksen opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman hyväksyttämisestä (poikkeavan rakenteen hyväksyttäminen Vapaan muokkauksen tilan kautta)

Sen opinnon vastuuopettajalle, jota hakemus koskee

HUOM. Viesti lähtee lähetyshetkellä kuluvan ops-kauden version vastuuhenkilöille (EI välttämättä sama, joka opiskelijalla on suunnitelmassa)

Hallinnon etusivu,

viestit osio (hallinto- ja opettaja-käyttöliittymät)


Sen opinnon hallintohenkilölle, jota hakemus koskee

HUOM. Viesti lähtee lähetyshetkellä kuluvan ops-kauden version vastuuhenkilöille (EI välttämättä sama, joka opiskelijalla on suunnitelmassa)

Hallinnon etusivu,

viestit osio (hallinto- ja opettaja-käyttöliittymät)

Ohjattavani-näkymä opettajan käyttöliittymässä


Kaikille niille henkilöille, jotka ovat vastuuohjaaja-roolissa niissä ohjausryhmissä, joissa opiskelija on jäsenenä
HUOM! Jos kokonaisuudella tai väliotsikolla, johon muokkaus tehdään, on vastuuhenkilö sekä vastuuohjaaja ohjausryhmässä, jossa opiskelija on jäsenenä, näkyy viesti ainoastaan Ohjattavani-osiossa opettajan käyttöliittymässä

Hallinnon etusivu,
viestit-osio (hallinto- ja opettaja-käyttöliittymät),
Ohjattavani
-näkymä opettajan käyttöliittymässä
Kaikille niille henkilöille, jotka ovat ohjaaja-roolissa niissä ohjausryhmissä, joissa opiskelija on jäsenenäAinoastaan Ohjattavani-osio opettajan käyttöliittymässä
Vastuuohjaaja käsittelee hakemuksen opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman hyväksyttämisestä (poikkeavan rakenteen hyväksyttäminen Vapaan suunnittelun tilassa)OpiskelijalleEtusivu + viestit-osio
Opiskelija pyytää ohjausta, yleinen kommenttiKaikille niille henkilöille, jotka ovat vastuuohjaaja-roolissa niissä ohjausryhmissä, joissa opiskelija on jäsenenä

Opettajan käyttöliittymän Ohjattavani-sivu + viestit-osio

Hallinnon käyttöliittymän etusivu + viestit-osio


Kaikille niille henkilöille, jotka ovat ohjaaja-roolissa niissä ohjausryhmissä, joissa opiskelija on jäsenenäAinoastaan Ohjattavani-sivu opettajan käyttöliittymässä
Opiskelija pyytää ohjausta, kohdistettu kommenttiKaikille niille henkilöille, jotka ovat vastuuohjaaja-roolissa niissä ohjausryhmissä, joissa opiskelija on jäsenenä

opettajan käyttöliittymän Ohjattavani-sivu + viestit-osio

hallinnon käyttöliittymän etusivu + viestit-osio


Kaikille niille henkilöille, jotka ovat ohjaaja-roolissa niissä ohjausryhmissä, joissa opiskelija on jäsenenäAinoastaan Ohjattavani-sivu opettajan käyttöliittymässä
Ohjaaja antaa ohjausta (yleinen tai kohdistettu kommentti)

Opiskelijalle

Etusivu + viestit-osio

...