Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Hyväksyntää haetaan HOPS:lle vain siinä tilanteessa, jos ohjelmasi on määritellyt hyväksynnän hakemisen pakolliseksi. Huomioithan, että myös yksittäiset opintokokonaisuudet (esim. pääaine, sivuaine) voivat vaatia hyväksynnän hakemista. Vapaan muokkauksen tilan kautta voit tarvittaessa tehdä poikkeavia rakenteita ja hakea niille hyväksyntää.

Erikseen hyväksyttäminen

Jos opintokokonaisuudelle tai tutkinto-ohjelmalle on määritelty erillinen hyväksyttäminen, näyttäytyy se "vaatii erillistä hyväksyntää" -tilana Opintojen rakenne -näytöllä. Kun haet hyväksyntää, kirjoita mukaan perustelut ja valitse Lähetä anomus.

Image Added

Warning
Tarkistathan oman korkeakoulusi Oppimispalveluista, saatko hakea hyväksyntää. Kaikissa ohjelmissa viestien ohjautumistoiminnallisuutta ei ole vielä otettu käyttöön. Ethän hae hyväksyntää opinto-oikeuteesi kuulumattomiin opintosuunnitelmiin, sillä hakemukset eivät ohjaudu oikeille henkilöille.

Vapaan muokkauksen tila

Jos sinun tulee käyttää Vapaan muokkauksen tilaa, avaa kyseinen opintokokonaisuus valinta-avustimessa klikkaamalla sitä. Valinta-avustimessa klikkaa kolmen pisteen kohdalta, josta pääset kyseiseen tilaan.

...

Warning
Tarkistathan oman korkeakoulusi Oppimispalveluista, saatko hakea hyväksyntää. Kaikissa ohjelmissa viestien ohjautumistoiminnallisuutta ei ole vielä otettu käyttöön. Ethän hae hyväksyntää opinto-oikeuteesi kuulumattomiin opintosuunnitelmiin, sillä hakemukset eivät ohjaudu oikeille henkilöille.

Erillinen hyväksyttäminen

Jos opintokokonaisuudelle tai tutkinto-ohjelmalle on määritelty erillinen hyväksyttäminen, näyttäytyy se "vaatii erillistä hyväksyntää" -tilana Opintojen rakenne -näytöllä. Kun haet hyväksyntää, kirjoita mukaan perustelut ja valitse Lähetä anomus.

Image Removed

Warning
Tarkistathan oman korkeakoulusi Oppimispalveluista, saatko hakea hyväksyntää. Kaikissa ohjelmissa viestien ohjautumistoiminnallisuutta ei ole vielä otettu käyttöön. Ethän hae hyväksyntää opinto-oikeuteesi kuulumattomiin opintosuunnitelmiin, sillä hakemukset eivät ohjaudu oikeille henkilöille.