Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lähettäminen hyväksyttäväksi ei onnistu? Tarkista nämä asiat.

Anchor
erillinen hyväksyttäminen
erillinen hyväksyttäminen
Erillinen hyväksyttäminen


Jos opintokokonaisuudelle tai tutkinto-ohjelmalle on määritelty erillinen hyväksyttäminen, näyttäytyy se "vaatii erillistä hyväksyntää" -tilana Opintojen rakenne -näytöllä. Paina sen opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman kohtaa opintosuunnitelmassa, johon haluat hakea hyväksyntää. Oikealle avautuvan valinta-avustimen kautta voit hakea hyväksyntää. Valitse Hae kokonaisuudelle hyväksyntää. Jos painike ei ole aktiivinen, varmistathan, että kaikki valinnat ovat tehty sääntöjen mukaisia ja kokeile uudelleen. Kunkin kohdan opintosuunnitelmassasi tulisi olla tilassa valinnat tehty. Kirjoita mukaan perustelut ja valitse Lähetä anomus. Hyväksytystä hakemuksesta saat viestin Sisun etusivulle ja viestit-osioon.

...