Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nyt voit muokata HOPS:asi ja lähettää sen uudelleen hyväksytettäväksi (ks. yllä oleva ohjevideo). Muistathan aina hakea uudelleen hyväksyntää, jos teet muokkauksia jo hyväksyttyyn HOPS:iin.

Vapaan muokkauksen tila

Jos sinun tulee käyttää Vapaan muokkauksen tilaa, avaa kyseinen opintokokonaisuus valinta-avustimessa klikkaamalla sitä. Valinta-avustimessa klikkaa kolmen pisteen kohdalta, josta pääset kyseiseen tilaan.

...