Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleHuom!

Tällä hetkellä ruuhkautumisen vuoksi opintosuunnitelman kautta lähetettyihin viesteihin ei ole mahdollista vastata. Saat kommenttia opintosuunnitelmastasi, mikäli laitat sähköpostilla pyynnön oman koulun opintohenkilökunnalle (yhteystiedot Intossa) tai lähettämällä kokonaisuuden hyväksyttäväksi.

...