Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Expand
titleHaun kautta opintoihin ilmoittautuminen ja opintojen lisääminen opintosuunnitelmaan - toissijainen tapa

Opintoihin voi ilmoittautua myös haun kautta, mutta tätä tapaa ei suositella. Jos ilmoittaudut suoraan haun kautta, opintojakso jää pois opintosuunnitelmastasi eikä myöskään suoritustapa tule valittua, joten opintosuoritus saattaa jäädä osasuoritukseksi.

Haku-välilehdellä valitset opinnot opintojaksoesitteeltä samalla tavalla kuin opintokalenterin kautta. Tämän jälkeen sinun tulee vielä ilmoittautua opintoihin opintokalenterissa Ilmoittautuminen ja opetus-välilehdellä ja lisätä opinnot opintosuunnitelmaasi Opintojen rakenne-välilehdellä.

Huomioithan, että jos ilmoittaudut haun kautta, Sisu ohjaa sinut ensin ilmoittautumaan opetukseen ja vasta sen jälkeen lisäämään opintojakson opintosuunnitelmaasi. Jos kuitenkin lisäät opintojakson opintosuunnitelmaasi ennen kuin ilmoittaudut, ei Sisu enää ohjaa sinua ilmoittautumaan opintojaksolle yläpalkkiin ilmestyvällä ilmoituksella. Varmista tässä tapauksessa Opintokalenteri-välilehdellä, että olet ilmoittautunut opetukseen.

Haun kautta ilmoittautuessasi opintojaksolle valitsemasi opetus siirtyy Opintojen rakenne-välilehden vasemman reunan Sijoita suunnitelmaan-paneeliin, josta sinun pitää sijoittaa se opintosuunnitelmaasi ja valita suoritustapa. Jotta voit valita suoritustavan ja saada suoritustavan suoritusmerkinnän opintojaksosta ajallaan ja oikein, pitää sinun lisätä opintojakso ensisijaiseen, opiskeluoikeutesi mukaiseen opintosuunnitelmaasi.

Opintojakson sijoittaminen suunnitelmaan aloitetaan avaamalla Opintojen rakenne-välilehden vasemman reunan Sijoita suunnitelmaan-paneeli. Haun kautta ilmoittauduttaessa Sisu myös ohjaa sinua sijoittamaan opintojakson suunnitelmaasi, näet Sisun yläpalkissa sinisen ilmoituksen Sijoita opintojakso suunnitelmaan, valitse suoritustapa ja tarvittaessa muu opetus opintojaksolle ja ilmoituksen linkkiä klikkaamalla voit myös siirtyä sijoittamaan opintojakson opintosuunnitelmaasi.

Valitse haluamasi opetus Sijoita suunnitelmaan-paneelissa Ilmoittautumiset-otsikon alta ja klikkaa lisättävän opetuksen perässä olevaa sinistä nuolikuvaketta. Huomioithan, että vaikka opetus löytyy Ilmoittautumiset-otsikon alta, se ei välttämättä tarkoita, että olisit ilmoittautunut opetukseen, eli tarkista vielä ilmoittautumisesi opintokalenterissa! Nuolikuvakkeen klikkaamisen jälkeen Sisu ohjaa sinut valitsemaan opintosuunnitelman rakenteessa sen kohdan, jonne haluat sijoittaa opinnon. Jos opintojakso ei kuulu tutkintosi rakenteeseen, voit lisätä sen opintosuunnitelmassa ainoastaan sellaiseen paikkaan, johon saa lisätä vapaasti valittavia opintoja. Jos on tarve lisätä opintojakso johonkin tutkintorakenteen kokonaisuuteen, johon se ei kuulu ja johon ei saa lisätä vapaasti valittavia opintojaksoja, tulee opintojakso lisätä kokonaisuuteen vapaan muokkauksen tilassa ja hakea opikkeukselle hyväksyntää (linkki ohjeeseen).

Tämän jälkeen sinun pitää vielä vahvistaa valitsemasi sijainti oikean laidan valinta-avustimessa, jossa näkyy se opintojakso, jota kyseessä olevassa opetuksessa suoritetaan.

Tässä yhteydessä Sisu myös ohjaa sinua valitsemaan opintojaksolle suoritustavan. Jotta suoritus opintojaksosta koostuisi automaattisesti, huomioithan, että sinun tulee valita se suoritustapa, jonka mukaiseen opetukseen olet ilmoittautunut. Sisu ei valvo minkä suoritustavan valitset, joten sinun on huolehdittava tästä itse.

...