Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koulusivistyskieli (ei vielä käytössä): rajaa opiskelijat koulusivistyskielen (suomi / ruotsi / englanti / saksa / muusaame) mukaan

  • koulusivistyskieli = millä kielellä opiskelija on suorittanut peruskoulun

...