Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Sisuun voidaan luoda ohjausryhmiä opintojen ohjaukseen. Ohjausryhmätoiminolla voidaan antaa vastuuhenkilöille oikeus tarkastella jonkin tietyn opiskelijajoukon opintosuunnitelmia. Käyttöoikeuksilla voidaan hallinnoida sitä, mitä vastuuhenkilö pääsee tekemään. 

Ryhmätoimintoja käytetään myös kurssi-ilmoittautumisissa, kun luodaan erilaisia kohderyhmiä. Kohderyhmät eivät ole vielä käytössä Aalto-yliopistossa, koska kursseille ilmoittaudutaan yhä WebOodissa.

Käyttöoikeudet


Info

Jotta Oppimispalveluiden työntekijä voi hallinnoida ohjausryhmiä, hänellä tulee olla OPS-suunnittelijan tai OPS-vastuuhenkilön oikeus.

Info

Akateemisen ohjaajan ei tarvitse hakea käyttöoikeuksia Nintex-lomakkeella, sillä hän saa ne alla mainitun ohjausryhmäroolinsa kautta.


Ohjausryhmän käyttöoikeudet

Vastuuohjaaja

 • saa nähdä hänelle merkityt ohjausryhmät ja niihin kuuluvat opiskelijat
 • saa nähdä em. opiskelijoiden perustiedot, opiskeluoikeudet, suoritukset ja ilmoittautumiset
 • saa opiskelijan suunnitelmaan liittyvät viestit
 • saa nähdä opiskelijan tekemät hakemukset
 • saa hyväksyä opiskelijoiden tutkintorakenteesta poikkeavan sisällön hakemukset

Ohjaaja

 • saa nähdä hänelle merkityt ohjausryhmät ja niihin kuuluvat opiskelijat
 • saa nähdä em. opiskelijoiden perustiedot, opiskeluoikeudet, suoritukset ja ilmoittautumiset
 • näkee opiskelijan suunnitelmaan liittyvät viestit Ohjattavani-sivulla
 • saa nähdä opiskelijan tekemät hakemukset

Hallintohenkilö 

 • ei oikeuta tällä hetkellä käyttöoikeuksiin

Ohjausryhmien nimeäminen

Ohjausryhmät on hyödyllistä nimetä niin, että ryhmän nimessä on

 • opintojen aloitusvuosi kyseisessä ohjelmassa
 • ryhmän opiskelijoiden ohjelma tai pääaine (ohjelma riittää, jos ohjelmalla on vain yksi ryhmä). 
 • ryhmän nimeen voi lisätä myös opettajatuutorin nimen, jos samalla ohjelmalla tai pääaineella on useita ryhmiä ja eri ryhmillä eri opettajatuutorit

Tarkemmat tiedot ryhmästä voi antaa ohjausryhmän kuvauskentässä.

Sekä ryhmän nimeä että kuvausta voi muokata jos esim. tuutori vaihtuu.

Ohjausryhmän luominen

Ryhmiä hallitaan palveluhenkilön käyttöliittymässä Opiskelijat-navigaation kautta. Opiskelijat-navigaatiossa valitaan välilehti Ryhmät. Tällä välilehdellä voi hakea olemassa olevia ryhmiä tai luoda uuden. Uuden ryhmän luominen aloitetaan klikkaamalla Luo uusi -painiketta.

Avautuvassa ikkunassa valitaan ensin luodaanko kohde- vai ohjausryhmä. Valitse ohjausryhmä. (Kohderyhmät liittyvät kurssi-ilmoittautumiseen eivätkä ole vielä käytössä Aalto-yliopistossa.)

Seuraavaksi avautuu ikkuna, jossa annetaan ryhmän tiedot:

Kun ryhmä on luotu, näyttäytyy se kahdella palstalla. Vasemmalla palstalla voidaan muokata ryhmän perustietoja. Kaikkia muita tietoja voi muokata paitsi ryhmän tyyppiä (ohjausryhmä vai kohderyhmä). Vastuuhenkilövalikosta löytyvällä hallintohenkilö-roolilla ei tällä hetkellä ole käyttöoikeuksia, joten sitä ei kannata käyttää.

Jos vastuuhenkilön voimassaolon päättää, ei ko. ryhmä näy enää opettajan käyttöliittymässä Ohjattavani-navigaatiossa eikä kyseisellä vastuuhenkilöllä voi enää hakea ryhmää.

Ryhmän jäsenet

Oikean puoleisella palstalla voidaan käsitellä ryhmän jäseniä. Opiskelijoiden lisääminen ryhmään aloitetaan klikkaamalla oikean palstan Muokkaa-nappia, minkä jälkeen opiskelijoita voi hakea nimen tai opiskelijanumeron perusteella. Kun oikea opiskelija on löytynyt, lisätään opiskelija listaan klikkaamalla Lisää jäsen. Kun kaikki opiskelijat on listattu, tallennetaan ryhmän jäsenet.

Jäsenlistauksessa näytetään väkäsellä, onko opiskelija aktiivinen. Muokkaa-näkymässä jäseniä voidaan merkitä ei-aktiivisiksi pillerivalitsimella tai poistaa kokonaan ryhmästä. Ei-aktiivinen opiskelija voi olla esim. vaihdossa oleva tai kirjoilta poistettu opiskelija, jonka oletetaan aktivoituvan myöhemmin. Jos opiskelija on merkitty ei-aktiiviseksi hänen lähettämiään viestejä ei näytetä ohjaajalle Ohjattavani -näkymässä.

Jos ensimmäisen tallennuksen jälkeen ryhmään halutaan lisätä opiskelijoita, listautuvat uudet lisättävät opiskelijat omalle välilehdelle Lisättävät jäsenet.

Anchor
ryhmanjasentenlisaaminenmassana
ryhmanjasentenlisaaminenmassana
Ryhmän jäsenten lisääminen massana

Henkilöt-välilehdellä voi rajaustekijöillä rajata hakua, ja kun sopiva hakutulos on saatu, voidaan hakutulokset voi lisätä kerralla olemassa olevaan ryhmään kolmen pisteen takaa. Jos opiskelijoita halutaan rajata esimerkiksi kouluttautumismahdollisuuksien mukaan, valitaan rajaustekijäksi Koulutus ja haetaan koulutuksen nimellä (ks. kuva).

Hakemalla koulutuksen saa näkyville myös kouluttautumismahdollisuudet. Roskiksen kuvasta voi poistaa kouluttautumismahdollisuuksia, jos haluaa rajata hakua vain esim. yhden kouluttautumismahdollisuuden opiskelijoihin.

Anchor
ohjausryhmä lisää ryhmään
ohjausryhmä lisää ryhmään
Paina vielä kolmen pisteen takaa Lisää valitut olemassaolevaan ryhmään..., hae ryhmä ja valitse Lisää valittuun ryhmään.

Ei haittaa, vaikka hakuehdoilla haettaessa valitsisi ryhmään lisättäväksi myös opiskelijoita, jotka kuuluvat jo ryhmään (esim. kaikki tietyn koulutuksen opiskelijat, joilla on tietty opintojen aloituslukukausi). Ryhmään tulevat lisättyä vain opiskelijat, jotka eivät jo kuulu ryhmään.

Katso myös Opiskelijat-näytön hakukriteerit


Info
titleVinkki

Jos koulutusohjelmassa on vain yksi hakukohde, voit lisätä opiskelijat massana Opiskelijat-näkymän hakua hyödyntäen. Käytä yllämainittua Koulutus-rajaustekijää sekä halutessasi esim. Opintojen lukukausi -rajausta. Avautuu lista rajaustekijät täyttävistä opiskelijoista. Voit nyt ruksia ne opiskelijat, jotka haluat lisätä ryhmään. Vaihtoehtoisesti voit lisätä kaikki opiskelijat (ja halutessasi poistaa rukseja) ylimmästä laatikosta. Lopuksi noudata yllä mainittuja ohjeita.


Ryhmän hakeminen

Ryhmiä voi hakea Ryhmät-välilehdellä joko ryhmän nimellä tai sen voimassa olevilla vastuuhenkilöillä. Hakutuloksessa näytetään vastuuhenkilöistä aakkosissa ensimmäinen sekä kuinka monta muuta vastuuhenkilöä ryhmään kuuluu. Nämä muut vastuuhenkilöt näytetään, kun kursori viedään ko. kohtaan. Hakua voidaan toistaiseksi rajata vain ryhmän tyypillä. Lisäksi hakutuloksessa näytetään ryhmän koko.

Ryhmän poistaminen

Ryhmän voi poistaa kolmen pisteen takaa. Ryhmän poistaminen on lopullista.