Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[ in English ]

Tämä sivusto käsittelee Vihta-ajanvarausjärjestelmän käyttöä ajanvarausjärjestelmää Aalto-yliopistossa.

Vihdan kehityksestä vastaa suomalainen Netorek Oy. Lue lisää Vihdasta ja Netorek Oy:stä täältä.

Vihta otetaan Aallossa käyttöön syksystä 2018 alkaen. Sen pilottikäyttäjinä toimivat Oppimispalveluiden henkilökunta.

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä vihta(at)aalto.fi.