OPIT

EXAM

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

EXAM-tenttijärjestelmän käyttö Aallossa, ohjesivusto

Tenttijärjestelmän osoite: https://exam.aalto.fi

"EXAM on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti korkeakoulussa määritellyssä fyysisessä tilassa valitsemanaan ajankohtana, mikäli opettaja on julkaissut tentin opiskelijoiden käyttöön. Tilassa on kameravalvonta." (Exam-konsortio)

Aalto-yliopistossa on otettu käyttöön EXAM-sähköinen tenttijärjestelmä. Järjestelmän käyttö on osa "Sähköisen tenttimisen edistäminen Aalto-yliopissa"-projektia, lisätietoja projektista löydät projektin wikistä: Sähköisen tenttimisen edistäminen Aalto-yliopistossa. (Aalto-kirjautuminen vaaditaan)

EXAM-tenttijärjestelmää voidaan käyttää EXAM-tenttihuoneessa, jossa voidaan suorittaa sähköisiä tenttejä videovalvotussa tilassa. Aalto-yliopistossa on kaksi tenttihuonetta. Tenttihuone Lento sijaitsee Harald Herlin Oppimiskeskuksen toisessa kerroksessa ja tilassa on 6 työasemaa. Tenttihuone OK1y339a sijaitsee Kandikeskuksen (Otakaari 1) y-siiven kolmannessa kerroksessa ja tilassa on 28 työasemaa. Tarkistathan kumpaan tilaan teit oman varauksesi!

EXAM-tenttijärjestelmä toimii siten, että tentin luominen, tenttiajan varaaminen ja tentin arviointi voidaan tehdä millä tahansa tietokoneella EXAM-verkkopalvelussa osoitteesa https://exam.aalto.fi. Itse tentin suorittaminen onnistuu vain EXAM-tenttihuoneessa.


Tältä sivustolta löydät ohjeet EXAM-järjestelmän käyttöön


Opiskelijan tenttiprosessi

Opiskelijan ohjeet

Opettajan Exam-prosessi

Konsortion ohjeet Examiin (opettajalle ja opiskelijalle)

Käyttösäännöt Käyttösäännöt ja menettelytapaohjeet (Aalto-yliopiston)


Anna palautetta tenttimisestä Exam tenttihuoneessa sekä Exam-järjestelmän käytöstä: https://www.webropolsurveys.com/S/C83F8101146F0F6A.par

EXAM- electronic examination software Instructions

https://exam.aalto.fi

EXAM software is in use at Aalto University. EXAM-system is a modern electronic examination software developed and used by a consortium of Finnish Universities. EXAM enables more time flexibility in examinations and more efficient utilization of space and computers . (https://e-exam.fi/in-english/)

EXAM usage is a part of an existing project: e-examinations at Aalto university. Read more about the project: Electronic examination in Aalto university (Aalto-login needed). At Aalto we have 2 exam rooms. Exam Room Lento with 6 workstation connected to Exam-system is situated in Harald Herlin Learning centre (2nd floor, Lento). Exam room OK1y339a with 28 workstations is situated in Otakaari 1 y-wing. 


In this page you can find instructions for Exam-system


Students exam process in Exam

Student guide for Exam

Teachers Exam-workflow

Teachers guide for Exam (consortium guidance)

Terms and conditions (in Finnish, coming soon in English)

Give feedback about taking exams in Exam-room: https://www.webropolsurveys.com/S/C83F8101146F0F6A.par