OPIT

Erillisopiskelijoiden lukukausi-ilmoittautuminen

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: oodi label lisätty

...

Erillisopiskelijoilla tarkoitetaan tässä seuraavia: joo-opiskelija, täydennyskoulutus, muut rajatut sopimusopinnot, muut sopimusopinnot, yksittäiset kurssit, muut erilliset opinnot.  

 


Kun lukukausi-ilmoittautumisesta on luovuttu, erillisopiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kursseja ja osallistua opetukseen aina silloin kun hänen opinto-oikeutensa on voimassa. Erillistä läsnä-/poissaoloilmoittautumista ei tarvitse tehdä, eikä lukukausi-ilmoittautumista tarvitse kirjata Oodiin. 

 


Vaihto-opiskelijoilla säilyy läsnä-/poissaoloilmoittautumisvelvollisuus johtuen mm. siitä että he voivat halutessaan kuulua ylioppilaskuntaan.

 


Koulujen tulisi käydä läpi kaikki erillisopiskelijoihin (ei vaihto-opiskelijoihin) liittyvä ohjemateriaali ja poistaa ohjeista mahdolliset tiedot/viittaukset lukukausi-ilmoittautumisen tekemisestä. Ohjeet tulisi päivittää koskien erillisopiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa syksyllä 2018. OPIT-tiimi käy läpi omat ohjeensa kevään aikana.

 


Tämä muutos toteutetaan alkaen lukuvuodesta 2018-2019. Tämän jälkeen erillisopiskelijoiden statuksena näkyy ”avioin/erillinen”, ei ”läsnä-/poissaoleva” kuten tähän asti.