Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

Huomioitavaa Sisu-Oodi rinnakkaiskäytön aikana

 • Lukuvuoden 2017-2018 tutkintorakenteet, jotka eivät ole olleet Sisussa lukuvuonna 2017-18, viedään Oodista Sisuun pohjatiedoksi 29.5.18 mennessä ja niiden perusteella tehdään Sisussa vuoden 2018-2019 tutkintorakenteet. Päivitykset lukuvuoden 2018-2019 opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien rakenteisiin ja ohjeteksteihin päivitetään Sisussa.
 • Uudet opintojaksot perustetaan Oodissa. Nämä tiedot siirretään Sisuun 29.5.18 mennessä.
 • Voimassa olevien tutkintosääntöjen mukaiset uudet opintokokonaisuudet siirretään Oodista Sisuun 29.5.2018 mennessä.
  • Tämän jälkeen opintokokonaisuuksien tietoja ei enää päivitetä Oodista Sisuun.
 • Sisussa opintokokonaisuuden perustietoihin täytyy lisätä opintokokonaisuuden vastuuhenkilö vastuuopettaja
  • Lisää vastuuopettaja kolmanteen kenttään (vapaatekstikenttä), ethän käytä henkilöhakua, sillä haun kautta lisätylle vastuuopettajalle ohjautuu esimerkiksi viestejä opiskelijoilta.
  • Lisää aina vastuuhenkilöksi itsesi, jos päivität opintokokonaisuutta.
  • Voit halutessasi päivittää opintokokonaisuuden tason Luokittelu-välilehdelle. Jos kokonaisuudelle on olemassa kuvaavampi taso kuin Muut opinnot, käytä sitä (Perusopinnot, Aineopinnot, Syventävät opinnot, Jatko-opinnot)
 • Mikäli pilottiohjelmiin osallistuvien ohjelmien opintokokonaisuuksien sisältöihin tulee muutoksia lukuvuoden 2018-2019 aikana, ota kokonaisuus tilapäisesti luonnostilaan peruuttamalla sen hyväksyntä, tee muutokset ja hyväksy. Jos käyttöoikeutesi eivät riitä hyväksynnän perumiseen ja hyväksymiseen, ota yhteyttä korkeakoulusi OPS-hyväksyjään tai Oppimisen IT -tiimiin (opit-esupport(at)aalto.fi).
 • Kaikkien muiden tietojen paitsi pilottiin osallistuvien opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien ylläpito tapahtuu Oodissa, josta ne siirretään Sisun tuotantoympäristöön säännöllisesti.
 • Sisussa pitää tarkistaa, että Oodista siirretyn tutkintorakenteen tai opintokokonaisuuden perustiedot ovat siirtyneet oikein.
 • Syksyllä 2018 kaikki ne, joilla on opiskelijarooli, pääsevät Sisun rakennenäytöllä luomaan itselleen opintosuunnitelmia niiden rakenteiden pohjalta, joita Sisussa on tarjolla. Kun opiskelija luo suunnitelmaa, hänelle tarjotaan ensisijaisesti niiden koulutusten rakenteita, joihin hänellä on opiskeluoikeus. Hän pystyy kuitenkin myös valitsemaan sellaisen koulutuksen, johon hänellä ei ole opiskeluoikeutta, mutta ne luetellaan erikseen. Eli opiskelijalle pitäisi olla selvää, onko hänen oikeuteen liittyvää rakennetta tarjolla järjestelmässä vai ei, ja vaikka ei olisi, hän voi kokeilla järjestelmää jollain toisella rakenteella.

 • Oppimisen IT-tiimi perustaa koulutukset Sisuun ja kiinnittää tutkinto-ohjelmat koulutuksiin.
 • Opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien suunnitteluun myönnetään OPS-suunnittelijan oikeus. Jokaisella koulutusohjelmalla tulisi tämän lisäksi olla vähintään yksi OPS-hyväksyjä -oikeus eli oikeus hyväksyä ja perua hyväksynnästä opintojaksoja, -kokonaisuuksia ja tutkinto-ohjelmia.

 • Oodista Sisuun siirrettyjä tietoja ei saa muokata!