Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aalto-yliopiston opiskelijat pääsevät kirjautumaan Sisuun Aalto-tunnuksilla. Sisuun kirjaudutaan osoitteessa https://sis-aalto.funidata.fi/student/login

Lukuvuonna 2020-2021 Sisun opiskelijan toiminnoista on käytössä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinta. Ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin tapahtuu toistaiseksi edelleen Weboodissa, ei Sisussa.Koulutusohjelmien tutkintorakenteet ja muita opintoihin liittyviä ohjeita löydät Intosta.

...