Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

iFrame
allowfullscreentrue
srchttps://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=ddd7e0b0-572c-4617-bd4d-acef008e00f7
width750
height450


HuomioHuom!

Tällä hetkellä ruuhkautumisen vuoksi opintosuunnitelman kautta lähetettyihin viesteihin ei ole mahdollista vastatasaada vastausta. Saat kommenttia opintosuunnitelmastasi, mikäli laitat sähköpostilla pyynnön oman koulun opintohenkilökunnalle (yhteystiedot Intossa) tai lähettämällä kokonaisuuden hyväksyttäväksi.

...