Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[På svenska] [in English]


Kaikkien tutkintojen opintosuunnitelmat tehdään 1.5.2021 alkaen Sisussa.

Jos valmistut viimeistään 24.5.2021 eikä sinulla ole muita opinto-oikeuksia Aalto-yliopistossa, sinun ei tarvitse tehdä uutta opintosuunnitelmaa Sisussa.

Opintosuunnitelmasi toimii opintojen suunnittelun, opintoihin ilmoittautumisen ja valmistumisen pohjana. Opintosuunnitelma elää opintojesi mukana: voit päivittää sitä joustavasti. Suunnitelman luominen on helppoa, koska tutkintorakenne ja opintojen malliajoitus ohjaavat valintojen tekemistä. Opintosuunnitelma toimii myös opintojen ohjauksen välineenä.

...