Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Round Rectangle
bgcolorpink

Lisää opintoluonnos -painiketta ei saa toistaiseksi käyttää, koska sen opintopisteet eivät laskeudu mukaan opintosuunnitelmaan. Koska opintopisteitä ei huomioida, erillisen hyväksyttämisen painike ei välttämättä aktivoidu, jos suunnitelman opintopisteminimi ei täyty.

...