Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

UI Expand
titleMiksi HOPSin lähettäminen hyväksyttäväksi ei aina onnistu?

Jos tutkinto-ohjelma vaatii erillistä hyväksyntää, mutta hae hyväksyntää -painike ei ole aktiivinen eikä opiskelija ei pysty lähettämään HOPSia hyväksyttäväksi, ongelma johtuu yleensä seuraavista asioista:

  • Suunnitelma ei vastaa rakenteen sääntöjä: suunnitelmassa on liikaa tai liian vähän opintoja jossain kokonaisuudessa. Kannattaa tarkistaa, mitkä tutkinto-ohjelman ja opintokokonaisuuksien säännöt ja laajuudet ovat ja löytyykö suunnitelmasta kohtia, joissa säännöt eivät täyty. 
  • Suunnitelmassa on vapaan muokkauksen tilan kautta tehtyjä muutoksia, joita ei ole hyväksyttylähetetty hyväksyttäväksi. Kaikki poikkeukset rakenteesta täytyy hyväksyä lähettää hyväksyttäväksi ennen kuin koko tutkintotason hyväksynnän hakeminen on mahdollista.
  • Opintosuunnitelma on tehty koulutukseen, johon opiskelijalla ei ole opinto-oikeutta. Erityisesti kannattaa tarkistaa tämä, jos lähetettävä opintosuunnitelma on ylempään perustutkintoon (diplomi-insinööri tai maisteri). Jos opiskelijalla on opinto-oikeus sekä alempaan (kandidaatti) että ylempään perustutkintoon (diplomi-insinööri tai maisteri), Sisussa opintosuunnitelma täytyy tehdä koulutukseen, johon kuuluvat sekä kandi + maisteri, ei pelkkä maisteri myös silloin, kun opiskelija on jo valmistunut kandidaatiksi.

...