Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

UI Expand
titleMilloin Sisu otetaan Aallossa käyttöön?

Sisu otetaan Aallossa käyttöön kalenterivuosien 2017-2020 2021 aikana. Käyttöönoton aikataulu riippuu järjestelmäkehityksen aikataulusta. Järjestelmäkehityksestä vastaa Funidata Oy. Aallossa käyttöönoton aikataulutuksesta päättää käyttöönottoprojektin ohjausryhmä.

UI Expand
titleMitkä nykyään käytössä olevat järjestelmät SISU korvaa?

Sisu korvaa WebOodin ja WinOodin kokonaan. Lisäksi eAgessa tällä hetkellä oleva opiskelijan asiointi siirtyy Sisuun.  

UI Expand
titleMiksi yliopisto ei ostanut markkinoilta valmista opiskelijatietojärjestelmää vaan halusi kehittää sen itse?

Sisun kehitys perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen selvitystyöhön, jossa tarkasteltiin eri vaihtoehtoja opintotietojärjestelmän uudistamiseksi. Oma ohjelmistokehitys arvioitiin parhaimmaksi vaihtoehdoksi, kun kriteereinä olivat:

 • toiminnallinen lopputulos
 • yhteistyö, osaamisen karttuminen ja käytön laajennettavuus
 • investoinnin kokonaiskustannukset / FTE-opiskelija (full-time equivalent)
 • sopivuus kokonaisarkkitehtuuriin ja arkkitehtuuriperiaatteisiin
 • tekninen modernius ja jatkokehitysmahdollisuudet
 • aikataulu
 • riskit

Valmisjärjestelmän hankinta oli yksi tarkastelluista vaihtoehdoista, mutta se arvioitiin kalliiksi ja siihen ennakoitiin liittyvän merkittävää ydintoiminnallisuuksien räätälöimistä, mikä olisi vaikeuttanut järjestelmän ylläpitoa ja lisännyt ohjelmistokehityksen työmäärää ja kustannuksia tuotantovaiheessa. Tarkemmin eri vaihtoehtoja sekä niihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä on tarkasteltu esiselvityksen loppuraportissa, joka on luettavissa:

http://blogs.helsinki.fi/otm-esiselvitys/files/2012/06/OTM-loppuraportti.pdf

...

UI Expand
titleMille kaikille tasoille voin laittaa erillisen hyväksyttämisen?

Erillisen hyväksyttämisen voi laittaa opintokokonaisuuksille ja tutkinto-ohjelmille. Oppimisen IT -tiimi kuitenkin suosittelee käyttämään sitä pääasiallisesti vain opintokokonaisuuksilla ja vain niissä tapauksissa, joissa sitä aidosti tarvitaan. Katso ohje käyttöohjeista.

...

UI Expand
titleSaako Sisusta samanlaisia raportteja kuin WinOodista?

Opintosuoritusote, läsnäolotodistus, todistus ja todistuksen liitteet sekä kurssien ja tenttien osallistujalistat saadaan Sisusta. Muut tilastoraportit otetaan Aallon tietovarastosta pääosin OpiAnalyzer-sovelluksen kautta. Kysymys on rajauksesta, jonka mukaan yliopistojen omaan tietovarastointiin liittyvät asiat eivät sisälly Sisuun eikä yliopistojen omiin tarkoituksiin tarvittavaa laajaa raportointia toteuteta Sisussa. Tarvittavat rajapinnat Sisusta tietojen saamiseksi Aallon omaan tietovarastoon toteutetaan, mutta raportointi tietovarastosta on yliopistojen omalla vastuulla. Raportointiin liittyvistä asioista ja järjestelmistä vastaa Aallon Managament Information Systems -yksikkö (MIS).

UI Expand
titleMiksi HOPSin lähettäminen hyväksyttäväksi ei aina onnistu?

Jos tutkinto-ohjelma vaatii erillistä hyväksyntää, mutta hae hyväksyntää -painike ei ole aktiivinen eikä opiskelija ei pysty lähettämään HOPSia hyväksyttäväksi, ongelma johtuu yleensä seuraavista asioista:

 • Suunnitelma ei vastaa rakenteen sääntöjä: suunnitelmassa on liikaa tai liian vähän opintoja jossain kokonaisuudessa. Kannattaa tarkistaa, mitkä tutkinto-ohjelman ja opintokokonaisuuksien säännöt ja laajuudet ovat ja löytyykö suunnitelmasta kohtia, joissa säännöt eivät täyty. 
 • Suunnitelmassa on vapaan muokkauksen tilan kautta tehtyjä muutoksia, joita ei ole hyväksytty. Kaikki poikkeukset rakenteesta täytyy hyväksyä ennen kuin koko tutkintotason hyväksynnän hakeminen on mahdollista. 
 • Suunnitelmassa on kokonaisuuksia, jotka vaativat erillistä hyväksyntää, mutta joita ei ole vielä hyväksytty. Alemman tason hyväksynnät täytyy tehdä ennen kuin koko tutkintotason hyväksynnän hakeminen on mahdollista.
 • Opintosuunnitelma on tehty koulutukseen, johon opiskelijalla ei ole opinto-oikeutta. Erityisesti kannattaa tarkistaa tämä, jos lähetettävä opintosuunnitelma on ylempään perustutkintoon (diplomi-insinööri tai maisteri). Jos opiskelijalla on opinto-oikeus sekä alempaan (kandidaatti) että ylempään perustutkintoon (diplomi-insinööri tai maisteri), Sisussa opintosuunnitelma täytyy tehdä koulutukseen, johon kuuluvat sekä kandi + maisteri, ei pelkkä maisteri myös silloin, kun opiskelija on jo valmistunut kandidaatiksi.
UI Expand
titleMistä näkyy, että tutkinto on suoritettu?

Koska kaikki tutkinnot rekisteröidään nykyisellään Oodissa, suoritettu tutkinto näkyy Sisussa vain opiskelijan opinto-oikeustiedoissa koulutuspolut-kohdassa. Kuvallinen ohje opiskelijan ohjeissa.

Suoritettujen tutkintojen tiedot on tarkoitus saada näkymään Sisussa vuoden 2019 loppuun mennessä niin, että suoritettu tutkinto näkyy opinto-oikeuden suoritetut tutkinnot -otsikon alla sekä opintosuunnitelmassa niin, että jo suoritettuun tutkintoon kiinnitetyt opinnot näkyvät kiinnitettyinä myös Sisussa. Funidata aloittaa tähän liittyvän kehitystyön keväällä 2019.


Sisu ja opetukseen liittyvät asiat

...