Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Näkee oman organisaation opiskelijoiden opintosuunnitelmat
  • Voi kommentoida oman organisaation opintosuunnitelmia 
  • Voi hyväksyä opiskelijan ehdottamia muutoksia opintosuunnitelmaan (muutokset opintokokonaisuuksien sisältöihin, opintojen korvaaminen ja sisällyttäminen)

Akateeminen ohjaaja (ei varsinainen käyttöoikeusrooli)

  • Sisussa henkilökuntarooli ja vastuuohjaaja omassa ohjausryhmässä.
  • Pystyy kommentoimaan oman ohjausryhmän opiskelijoiden opintosuunnitelmia.
  • Voi hyväksyä oman ohjausryhmän opiskelijoiden opintosuunnitelmat.
  • HUOM! Käyttöoikeutta ei haeta sähköisellä lomakkeella, vaan koulujen opintopalveluiden henkilökunta voi laittaa puuttuvasta henkilökuntaoikeudesta viestiä sisu@aalto.fi -osoitteeseen.

Kirjautuminen hallintohenkilönä

...