Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Uudet opintokokonaisuudet ja tutkinto-ohjelmat on viety Oodista Sisuun 22.5. Uusien opintokokonaisuuksien tietoja ei päivitetä Oodista Sisuun tämän jälkeen.
  1. Mikäli huomaat Sisun tiedoissa korjattavaa lukuvuoden 2019-2020 aikana, ota yhteyttä Oppimisen IT -tiimiin Sisu pääkäyttäjiin Opiskelijapalvelut tiimissä (sisu [at] aalto.fi).

 2. Hae opintokokonaisuus ja kopioi tarvittaessa kokonaisuus vuodelle 2019-2020.
  1. Kopioi opintokokonaisuus uudelle aikavälille aikajanalta, kohdasta Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle.

   Paina kohtaa Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle,  jolloin opintokokonaisuus kopioidaan seuraavalle lukuvuodelle. Tämän jälkeen voit tehdä tarvittavat muutokset opintokokonaisuuden perustietoihin, kuvauksiin, luokitteluun ja rakenteeseen. Muutokset päivittyvät vain kyseiselle aikavälille, ei aiemmille tai myöhemmille lukuvuosille. 

 3. Tarkista, miltä opintokokonaisuuden perus- ja kuvaustiedot näyttävät Sisussa:
  1. ovatko opintokokonaisuuden tiedot oikeat Perustiedot-, Kuvaukset ja Luokittelu-välilehdillä (esim. opintokokonaisuuden laajuus). 

   Round Rectangle
   typeSuccess
   Huom! Ethän muokkaa Sisussa opintokokonaisuuden nimeä, laajuutta tai mitään sellaista, mitä ei ole virallisesti vahvistettu
 4. Tarkista opintokokonaisuuden rakenne. (Rakenteeseen tehdyt muutokset eivät siirry WebOodiin.)
  1. ovatko opintokokonaisuuksien sisällöt oikeat Rakenne-välilehdelläovatko opintojaksojen valintaan liittyvät säännöt oikeat Rakenne-välilehdellä (suorita kaikki, valitse tietty määrä opintojaksoja, valitse tietty määrä opintopisteitä)
  2. ovatko rakenteen ohjetekstit oikein Sisussa. 

 5. Vastuuhenkilöt: Valittavissa ovat roolit vastuuopettaja, hallintohenkilö ja yhteystiedot. Jos vastuuhenkilöä ei vielä löydy järjestelmästä Hae henkilökuntaa -haulla, hänen nimensä voi kirjoittaa nimikentän oikealla puolella olevaan vapaatekstikenttään. Lisää aina itsesi hallintohenkilö-statuksella kaikkiin niihin tutkinto-ohjelmiin ja opintokokonaisuuksiin, joiden tietoja päivität Sisussa. Näin muut Sisun käyttäjät näkevät, kuka/ketkä ovat päivittäneet kyseisen ohjelman tai kokonaisuuden tietoja. 
  1. Kun lisäät kokonaisuuden tai ohjelman tietoihin itsesi hallintohenkilöksi, löydät myös jatkossa kyseisen kokonaisuuden tai ohjelman hakunäytön vasemmasta reunasta kohdasta Omat tutkinto-ohjelmat tai Omat opintokokonaisuudet.

   Round Rectangle
   typeSuccess
   Lisää toistaiseksi ainoastaan Oppimispalveluiden työntekijöitä Vastuuhenkilöt-kenttään. Akateeminen henkilöstö otetaan mukaan Sisun käyttöön myöhemmin.  Hyväksynnän kannalta vastuuopettaja-tieto on pakollinen mutta lisää vastuuopettaja-tieto kuitenkin ainoastaan Lisätiedot-kenttään, sillä siten akateemiselle henkilöstölle ei ohjaudu kentän kautta erikseen hyväksytettävien kokonaisuuksien hakemuksia ja Vapaan muokkauksen tilan kautta jätettyjä hakemuksia!
 6. Jos kyseessä on kokonaisuus, jonka ei ole tarkoitus tulostua tutkintotodistukselle (esim. vieraan kielen opinnot, täydentävät opinnot), merkitse kokonaisuus Perustiedot-välilehdellä ei-arvosteltavaksi kokonaisuudeksi näin:
  1. Mene muokkaamaan kohtaa Arvosteltava kokonaisuus.
  2. Valitse vivusta Ei.

 7. Opintokokonaisuuden kuvaustietoja voi päivittää, jos niin haluaa.

 8. Anchor
  erillinenhyväksyttäminen
  erillinenhyväksyttäminen
  Opintokokonaisuudelle voidaan asettaa erillinen hyväksyntä
  valitsemalla kyllä kohdassa Vaatii erillisen hyväksynnän. Tällöin opiskelijan on aina hyväksytettävä kyseinen opintokokonaisuus, vaikka hänen tekemänsä valinnat noudattaisivatkin opintokokonaisuuden rakennetta. Hyväksynnän hakeminen toimii samoin kuin vapaan muokkauksen tilassa.

 9. Voit halutessasi päivittää opintokokonaisuuden tason Luokittelu-välilehdelle. Jos kokonaisuudelle on olemassa kuvaavampi taso kuin muut opinnot, käytä sitä (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot, jatko-opinnot)

 10. Jos opiskelija saa sisällyttää opintokokonaisuuteen mitä tahansa opintoja, lisää opintokokonaisuuteen Sisussa Vapaasti valittava opintojakso. Se lisätään sisältöavustimesta (vasemmalta) kohdasta Opintojaksot - Lisää olemassa oleva, vapaasti valittavat tai luo kokonaan uusi. Valitse tässä vapaasti valittava.

...

 1. Siirry tutkinto-ohjelman muokkausnäytölle.
  1. Jos tutkinto-ohjelma löytyy jo järjestelmästä, hae se Hae tutkinto-ohjelmia -haulla. Jos ei löydy, olethan yhteydessä Oppimisen IT -tiimiin yhteydessä Sisu pääkäyttäjiin Opiskelijapalvelut tiimissä (sisu [ at ] aalto.fi).

 2. Paina Muokkaa-painiketta, jotta pääset päivittämään tietoja.

...

 1. Sisun koulutusrakenteilla määritellään se, mistä kandidaattiohjelmasta voi jatkaa mihinkin maisteriohjelmiin. Tutkinto-ohjelmien kiinnittämisestä koulutuksiin ja koulutusten ylläpidosta vastaa Oppimisen IT vastaa Sisu pääkäyttäjät Opiskelijapalvelut tiimissä (sisu [ at ] aalto.fi).
  1. Rakenteeseen voi sisältyä erilaisia kouluttautumisvaihtoehtoja, esim. tietystä kandidaattiohjelman pääaineesta voi siirtyä tiettyihin maisteriohjelmiin. 
  2. Jos tutkinto-ohjelmaa ei ole kiinnitetty koulutukseen (tai koulutus on luonnos-tilassa), ei opiskelija voi tehdä opintosuunnitelmaa kyseiseen ohjelmaan.
  3. Koulutusrakenteille ei tehdä vuosittaisia versioita (toisin kuin opintojaksoille, -kokonaisuuksille ja ohjelmille). Koulutusrakenteita muokataan ja niille tehdään tarvittaessa uusia versioita, kun ohjelmia poistuu tai tulee lisää. Ota tällöin yhteyttä OPIT-tiimiinSisu pääkäyttäjät Opiskelijapalvelut tiimissä
  4. Koulutusten rakenteita ja eri kouluttautumisvaihtoehtoja voi katsoa Sisussa kohdasta Koulutukset. Ota yhteyttä OPIT-tiimiinSisu pääkäyttäjät Opiskelijapalvelut tiimissä, jos huomaat tiedoissa korjattavaa. (Ikävä kyllä ylemmän tutkinto-ohjelman nimi ei näy tällä hetkellä tässä näkymässä kokonaisena, vaan ohjelmat täytyy tunnistaa koodin perusteella.)


   Voit katsoa myös sivun alalaidasta kohdan koko rakenne kaaviona. Jos ohjelman kohdalla on lukon kuva, opiskelija ei voi itse valita kyseistä ohjelmaa Sisussa tehdessään HOPSia (esim. alla informaatioteknologian pääaineen opiskelija ei voi itse valita Sisussa ylemmäksi ohjelmakseen Life Science Technologies -ohjelmaa). Lukkoa käytetään rakenteessa, jos tietyn pääaineen tai ohjelman valintaan liittyy rajoituksia. (Ikävä kyllä ohjelmien koodit eivät näy tällä hetkellä tässä näkymässä.) 

...

Round Rectangle

Olethan yhteydessä aina ennen muutosten tekoa Oppimisen IT -tiimiin tekoa Sisu pääkäyttäjät Opiskelijapalvelut tiimissä (sisu (at) aalto.fi). Tämä ohje on tarkoitettu vain heille, jotka ovat saaneet luvan tehdä muokkauksia. Kaikki muokkaukset (kuten väliotsikoiden lisäykset tai poistot) eivät näyttäydy opiskelijoiden HOPS:eissa ongelmitta. Tätä ohjetta voi kuitenkin käyttää ohjetekstien muokkaukseen HOPS-rakenteessa.

...