Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Siirry Rakenne-välilehdelle. 
  1. Jos olet luomassa rakennetta uudelle tutkinto-ohjelmalle, Rakenne-välilehdellä näkyy vain tutkinto-ohjelman nimi.

 2. Pyri rakenteessa yksinkertaisuuteen. Jos rakenteeseen kuuluu hyvin runsaasti eri tasoja ja sisäkkäisiä valintoja, rakenteen säännöt ja opintopistelaskurit eivät aina toimi oikein. 
  1. Erityisesti runsas väliotsikoiden käyttö ja syvät hierarkiat ovat aiheuttaneet ongelmia. 
  2. Suosi väliotsikoiden tilasta valintaryhmiä, jos se on mahdollista. Valintaryhmät ovat toimineet monimutkaisissa rakenteissa luotettavammin kuin väliotsikot, eivätkä ole hidastaneet Sisun toimintaa samoin kuin runsaat väliotsikot.

 3. Rakenteeseen voi lisätä valintaryhmiä ja väliotsikoita, joiden alle voi lisätä opintojaksoja tai toisia opintokokonaisuuksia. Valintaryhmille ja väliotsikoille voi antaa sääntöjä, jotka ohjaavat opiskelijan valintoja opintosuunnitelmassa. Valintaryhmää tai väliotsikkoa voi käyttää vain siinä ohjelmassa tai kokonaisuudessa, johon se on luotu, eli ne täytyy luoda erikseen jokaiselle eri kokonaisuudelle tai ohjelmalle.
  1. Sekä väliotsikolle että valintaryhmälle voi lisätä täydentävän ohjetekstin, joka voi olla pitkäkin ohje ja sisältää linkkejä Sisun ulkopuolelle. 
  2. Väliotsikkoon voi kirjoittaa opiskelijalle näkyvän otsikkotekstin (esim. Pääaine). Ethän laita väliotsikkoon esimerkiksi opintopistemäärää tai muuta sellaista tietoa, joka on nähtävissä myös säännöistä.
  3. Valintaryhmän otsikkoa ei voi muokata, mutta myös valintaryhmälle vo lisätä täydentävän ohjetekstin.
  4. Huom! Ainoastaan väliotsikot, joiden alla on suoritettu ja koostettu opintokokonaisuus suoritusmerkintöineen, tulostuvat tutkintotodistukselle. Väliotsikoita on mahdollista piilottaa tutkintotodistukselta. 
 4. Paina tutkinto-ohjelman nimeä, jonka jälkeen pääset muokkaamaan rakennetta. 

...

  1. Sääntöjä on kolmenlaisia: Suorita kaikki, Suorita tietty kappalemäärä tai Suorita tietty määrä opintopisteitä. Huom. Säännöt Suorita kaikki ja Suorita tietty kappalemäärä mahdollistavat opiskelijalle poikkeavan rakenteen hyväksynnän hakemisen Vapaan muokkauksen tilassa. Sääntö Suorita tietty määrä opintopisteitä puolestaan ei mahdollista hyväksynnän hakemista, jos kokonaisuuteen on määritelty vapaasti valittava opintojakso tai -kokonaisuus.
  2. Sääntöön on mahdollista lisätä siihen liittyvä täydentävä ohjeteksti, joka voi olla pitkäkin ohje ja sisältää linkkejä Sisun ulkopuolelle. 
  3. Annettu sääntö koskee kaikkia samalla hierarkiatasolla olevia opintojaksoja ja/tai opintokokonaisuuksia. Kannattaa tarkistaa erityisen huolellisesti, toimiiko sääntö oikein, jos sama sääntö vaikuttaa sekä opintokokonaisuuksiin että opintojaksoihin.
  4. Jos opintokokonaisuuteen sisältyy sekä pakollisia opintoja että vaihtoehtoisia opintoja, lisää kaikki pakolliset opinnot suoraan rakenteen ylimmälle tasolle ja valintasäännöksi tälle tasolle Valitse kaikki. Tee sen jälkeen valintaryhmä (tai väliotsikko), jonka alle liität vaihtoehtoiset kurssit ja säännöksi tarpeen mukaan joko Suorita tietty kappalemäärä tai Suorita tietty määrä opintopisteitä.
  5. Testaa aina sääntöjen ja ohjetekstien toimivuutta Esikatselu-toiminnolla. Esikatselusta palataan yakaisin rakennesivulle Palaa hallintoon -painikkeella.
  6. Jos opiskelijan ei ole pakko valita opintokokonaisuudesta (tai väliotsikosta/valintaryhmästä) mitään, kannattaa käyttää kappalesääntöä (esim. suorita 0-5 kpl), ei opintopistesääntöä (esim. suorita 0-10 op). Tämä sääntö ei ole ristiriitainen, vaikka sen ylempi sääntö olisi Suorita kaikki. Siinä tapauksessa kokonaisuus tulee automaattisesti opiskelijan suunnitelmaan, mutta suunnitelma pysyy hyväksytty-tilaisena, vaikka kokonaisuuden alle ei valitsisi mitään. (Ks. kuva alla: alimman valintaryhmän sääntö on valitse 0-1 kpl ja valintaryhmän tila on valinnat tehty, vaikka yhtään kurssia ei ole valittu.

Image Added

6. Lisää sivuaine rakenteeseen väliotsikkona. Paina Väliotsikko-linkkiä rakennetyökalun kohdassa Lisää uusi Valintaryhmä / Väliotsikko / Opintokokonaisuus.

...