Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

3. Päivitä / tarkista tutkinto-ohjelman tiedot Perustiedot-välilehdellä. Oodista siirtyviä tietoja ei saa muuttaa!
Jos löydät tiedoissa huomautettavaa, olethan yhteydessä os. sisu(at)aalto.fi.

  1. Tutkinto-ohjelman laji: tutkinnon taso
  2. Mahdolliset suorituskielet: Tutkinnon kieli
  3. Koulutusala: valitaan OKM:n ohjauksen alat
   1. OKM:n ohjauksen ala, Tekniikan alat
   2. OKM:n ohjauksen ala, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
   3. OKM:n ohjauksen ala, Taiteet ja kulttuurialat
  4. Koulutusluokitus: tutkintonimike, ala (Tilastokeskuksen koodi)
  5. Opetussuunnitelmakausi: Opetussuunnitelmakaudeksi on suositeltavaa merkitä vain yksi lukuvuosi. Jos opetussuunnitelmakausiin on lisätty pohjaan useampi kuin yksi kausi, pohjaan tehdyt muutokset päivittyvät kyseisille kausille identtisinä.
  6. Vastuuhenkilöt: Valittavissa ovat roolit vastuuhenkilö ja hallintohenkilö. Jos vastuuhenkilöä ei vielä löydy järjestelmästä Hae henkilökuntaa -haulla, hänen nimensä voi kirjoittaa nimikentän oikealla puolella olevaan vapaatekstikenttään. Lisää kuitenkin toistaiseksi ainoastaan Oppimispalveluiden työntekijöitä Vastuuhenkilöt-kenttään. Akateeminen henkilöstö otetaan mukaan Sisun käyttöön myöhemmin. Lisää aina itsesi hallintohenkilö-statuksella kaikkiin niihin tutkinto-ohjelmiin ja opintokokonaisuuksiin, joiden tietoja päivität Sisussa. Näin muut Sisun käyttäjät näkevät, kuka/ketkä ovat päivittäneet kyseisen ohjelman tai kokonaisuuden tietoja. Kun lisäät ohjelman tietoihin itsesi hallintohenkilöksi, löydät jatkossa kyseisen ohjelman hakunäytön vasemmasta reunasta kohdasta Omat tutkinto-ohjelmat.
  7. Yliopistot: Aalto-yliopisto
  8. Valitse tutkinto-ohjelman vastuuorganisaatioksi Aallon koulu tai koulut. Jos kyseessä on Aallon koulujen yhteinen ohjelma, tähän merkitään prosenttiosuudet.
  9. Tutkinto-ohjelman arvosteluasteikoksi merkitään Yleinen asteikko, 0-5.
  10. Laajuus: Minimi- ja maksimiopintopistemäärät syötetään koulun tutkintosäännössä tehdyn päätöksen mukaisesti. Opiskelijan on kiinnitettävä tutkintoonsa opintojaksoja niin, että tutkinnon minimipistemäärä täyttyy.
  11. Jos haluat asettaa tutkinto-ohjelmalle erillisen hyväksynnän (ts. opiskelijan tulee aina hakea hyväksyntää koko ohjelmalle HOPS:a tehdessään), aseta se kohdasta Vaatii erillisen hyväksynnän. Tutustuthan ohjeeseen erillisen hyväksynnän käyttäytymisestä.
  12. Jätä tutkinnon voimassaolojan päättymispäivä tyhjäksi. Alkamispäiväksi laitetaan 1.8. sinä vuonna, jolloin versio on tullut voimaan. 
  13. Perustiedot-välilehdelle voi kirjata lisätietoja vapaatekstikenttään. Vapaatekstikentillä (kuten Sisällön kuvaus ja Lisätiedot) on tekstieditori, jolla voi tehdä perusmuotoiluja ja linkkejä. Editori tulee näkyviin, kun maalaa tekstiä vapaatekstikentässä. 

...