Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Div
idartikkelit

 

01/2016

Artikkelit / Articles

1-20  ImproStory - Sosiaalinen improvisointi ja tarinallisuus taito- ja taideaineissa /Seija Kairavuori, Seija Karppinen, Ari Poutiainen ja Sinikka Rusanen

21-32 Tiedostamaton mieli taideteoksen tulkinnassa ja maalaamisen prosessissa  / Asta Sutton

33-46 46  Meaning of Japanese traditional-style drawing lessons in current school education  /  Shimpei Takeuchi