Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Arvioitiin kevyesti kandikeskuksen seinäopasteiden luettavuus ja ymmärrettävyys. Todettiin, että opasteiden seuraava päivitys olisi hyvä tietää ajoissa (Kandidaattikeskus on väliaikainen nimi).
 2. Listattiin ensimmäisiä ideoita näkövammaisten suunnistamisen ja orientoitumisen helpottamiseksi kampuksemme ulkoalueilla:
  1. Multimodaalisuus eli kaikki pääaistit käyttöön: Näkö, kuulo, haju ja tunto. Kampuksella näyttää, kuuluu ja haisee erilaiselta eri kohteissa ja eri vuodenaikoina. Miten käytetään hyödyksi?
  2. Kampuksen toiminnot ovat erilaisia: äänimaailma, tuulettimet, pyöräparkit yms kuulostavat ja näyttävät erilaisilta
  3. Materiaalit alueiden tunnistamisessa: Betoni, Metalli, Puu jne. Työstämme kampuksella ideoita materiaalien avulla esineiksi. Voisiko tämä olla osa orientoitumista?
  4. Kampusimagon merkitys: Mitä kampus viestii yliopistosta kokonaisuutena? Millaisen viestin haluamme kampuksen avulla lähettää?
  5. Atmosfääriarkkitehtuurin merkitys
  6. Valaistuksen ongelmat on ratkaistava: Kampukselle tarvitaan yhtenäinen ja looginen valaistusratkaisu.
  7. Saavutettavuuden tulisi tunkea iholle (In your face) myönteisellä tavalla: Valtavirtaistetaan saavutettavuus ja toteutetaan aito mahdollistava oppimis- ja tutkimusympäristö
  8. Tapio esitteli BlindSquaren, jonka avulla näkövammaisten suunnistaminen ulkona onnistuu: Suositellaan BS-ratkaisua!
 3. Kampuksen sisäalueet eli rakennuksissa suunnistaminen: Tapio esitteli Bluetooth-pohjaisen ja kustannustehokkaan "näkövammaisten majakkaratkaisun", jonka avulla tarkka suunnistaminen rakennuksissa onnistuisi.
 4. Sovittiin työskentelytapa: Kaksi kokousta ja viimeinen juuri ennen joulutaukoa. Tapio aloittaa hankekartoituksen vuoden 2016 alussa, jonka pohjalta näkövammaisopastus voidaan toteuttaa.
 5. Tiedottaminen: Tuula kirjoittaa Insideen jutun, jonka avulla kampusvisio voidaan viestiä opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille sekä muulle henkilökunnalle.
 6. Seuraavat tapaamiset: 18.11.2015 Kandidaattikeskus, Otakaari 1 ja 16.12.2015 (viimeinen tapaaminen)

 

Ylöskirjasi Antti


Lähteet

...