OPIT

Kysymyksiä ja vastauksia

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos opiskelijat ilmoittautuvat Oodissa näihin kursseihin erikseen ja ne ovat siis eri kursseja, niille muodostuu automaattisesti MyCoursesiin omat työtilat ja opiskelijajäsenyydet sen mukaan. Luentotiedostot voidaan jakaa eri työtiloihin Private files-toiminnon kautta (kukin opettaja jakaa kursseille omat private fileensä). Keskustelu sen sijaan ei onnistu työtilojen välillä. Miten tärkeä keskustelu on ryhmien välillä? Jos se on tärkeä osa suoritusta, voidaan tarvittaessa luoda erillinen työtila keskustelua varten, jonne opiskelijat pääsisivät kurssiavaimen avulla. Jos keskustelu on kevyempää, onko mahdollista toteuttaa sitä luennolla Presemo-työkalun avulla, anonyyminä? Käyttäjähallinnan kannalta erilliset työtilat ovat helpoin ratkaisu ja tiedostojen jakelukin saadaan onnistumaan, mutta yhteistä keskustelua ei suoraan. Jos halutaan kaikki yhteen ja samaan työtilaan, se pitää luoda käsin ja opiskelijat tulevat sinne kirjautumisavaimella. Käytännössä tehtävien arviointi yms voi tässä tapauksessa olla hankalaa tai epäkäytännöllistä. 

Kahden kurssin A ja B opiskelijat halutaan samaan työtilaan MyCoursesissa

Valitaan käytettäväksi kurssille A-muodostunut MyCourses työtila. A-kurssilaiset saavat käyttöoikeudet suoraan Oodista.(huom. valitse se kurssi, jossa on enemmän ilmoittautuneita).

B-kurssilaisten Itserekisteröitymistä varten MyCoursesissa otetaan A-kurssisivulla ensin käyttöön kirjautumisavain (Kurssin ylläpito - käyttäjähallinta - osallistujien lisäämistavat - avaa itserekisteröityminen silmä-symbolista ja lisää avain ratas-symbolista) ja tämän jälkeen B-kurssin opiskelijoille voidaan antaa osoite joka on A-kurssin kohdalla: https://mycourses.aalto.fi/enrol/index.php?id=XXX (jossa XXX on kurssin id-numero joka löytyy selaimen osoiteriviltä kurssin etusivulla ollessa)

Kun osoitetta klikkaa näkyy sivulla ensin kurssin yhteenveto ja sivun alalaidassa kohta itserekisteröityminen sekä painike ”Lisää minut kurssialueelle”. Klikkaamalla painiketta saa työtilan jäsenyyden.