OPIT

MyCourses Trainings

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Syksyn 2019 koulutuskuvaukset ja aikataulut (aalto.fi:ssä)

Oppimisen IT -tiimi tukee opettajia oman opetuksen kehittämisessä ja digitaalisten opetusvälineiden käytössä. Opettaja voi käyttää oppimisympäristöjä ja välineitä monipuolisesti opiskelijoiden aktivoimiseen ja oppimisen tukemiseen. Koulutusten ja työpajojen lisäksi tarjolla on henkilökohtaista tukea ja konsultaatioita.

...Descriptions and timetables for autumn 2019 (at aalto.fi)


The ICT for Learning team supports teachers to develop their own teaching and in their use of digital learning tools. Versatile use of learning environments and tools can help teachers activate students and support their learning. In addition to training and workshops, we offer teachers personal consultation and support.

...