Turnitin

Turnitin opettajille

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Div
stylewidth:600px; margin-left: auto; margin-right: auto;

Turnitinia voidaan käyttää kahdella tavalla : 1) ensisijaisesti käytetään MyCourses.aalto.fi -käyttöliittymää kurssitehtävien tai opinnäyteluonnosten vastaanottamiseen opiskelijoilta ja niiden arviointiin. Seuraa tällöin ohjeen Tapaus A:ta 2) toissijaisesti käytetään turnitin.aalto.fi -käyttöliittymää, ks. kohta Muut työt (tapaus B).

Anchor
tapausA
tapausA
Kurssitehtävä, opinnäyte tai tentti (tapaus A)

Mikä Turnitin on? Esittelyvideo: Turnitinin käyttö Aalto-yliopistossa (Aalto-tunnuksella, ks. videon sisältöluettelo kohdasta "Contents")

Turnitinin käyttö opinnäyteohjauksessa

    • Jos ohjaat maisteri- tai jatkotutkintojen opinnäytteitä, tilaa sitä varten käyttövalmis Opinnäyteohjaus henkilökohtaiseen käyttöösi Opinnäytteet -työtila¨, jota voit hyödyntää heti ilman valmisteluja

Turnitinin käyttö kurssilla tehtävien palautukseen

Turnitinin käyttö etätenttimisen työtilana

Palautusten katselu ja käsittely

Anna palautetta käyttämällä apuna yhtäläisyysraporttia

Tärkeää tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista

Anchor
tapausB
tapausB
Muut työt (tapaus B)

Esimerkkejä: Aalto-yliopiston henkilökuntaan kuuluvana voit tehdä yhtäläisyystarkastuksen omalle työllesi tai Aalto-yliopiston ulkopuolisten henkilöiden kirjoittamille töille, kuten hakupaperit tai muista yliopistoista esitarkastukseen tulevat väitöskirjat. Seuraa "tapaus B" -ohjetta myös silloin, jos plagiointiepäily herää opiskelutyön arvionnin aikana, eikä opiskelija ole palauttanut kyseistä työtä arvioitavaksi Turnitin-palautuslaatikon kautta MyCoursesissa.

...