Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Påminnelser skickas inte om undervisning med direkt bekräftelse eller där efteranmälning efteranmälan pågår.

Manuella meddelanden om undervisning

...