Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 [suomeksi] [in English]

Info
titleObservera

I enlighet med tidtabellen för övergången till Sisu är planen att studerande Studerande ska anmäla sig till undervisningen i Sisu från och med 9.8.2021. Tills dess sker anmälan i WebOodi så du får alltså inte meddelanden i Sisu om anmälan eller förändringar i undervisningen.


Du kan få två olika slags meddelanden efter att ha anmält dig till undervisningen: automatiska meddelanden eller meddelanden som skickas manuellt.

...