Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Helheten får statusen Delar utförda om du har genomfört alla kurser som hör till helheten.

Studiehelhet med delar slutförda

Hantering av kurser med varierande omfattning

Om kursen kan vara av varierande omfattning (t.ex. 1–10 sp), bekräftas omfattningen i kursinformationens flik Prestationssätt.

Öppna vyn Studiestruktur och klicka på kurskoden för att öppna kursinformationen. Förflytta dig sedan till fliken Prestationssätt.  Bekräfta omfattningen genom att välja sätt (Sättet 1, Sättet 2 osv.).

Val över prestationssättImage Removed

Bekräfta sättet under matrismenyn genom att klicka på Välj det här prestationssättet. Omfattningen bekräftas nu i din studieplan.

'Välj det här prestationssättet' ligger under prestationssättenImage Removedav läraren då kursen markeras som utförd.

Hantering av kurser som kan genomföras flera gånger

...