Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Du kan lägga till bilagor i din ansökan när den har statusen Begärd.
 • Du kan inte ta bort bilagorna efter att du har skickat in ansökan.
 • När ansökan gått vidare för behandling kan du inte längre lägga till bilagor.

Anchor
samat
samat
Inkludera

...

studier som du genomfört vid Aalto i fler än en examen

Att inkludera samma studier i två olika examina vid Aalto-universitetet förutsätter tillgodoräknande. Tillgodoräknande tillämpas i situationer där du 

 • redan har avlagt en examen vid Aalto-universitetet och avlägger ytterligare en examen vid Aalto-universitetet (till exempel ekonomie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen; teknologie kandidatexamen -> teknologie kandidatexamen) 
  • Planera in studierna från din gamla examen med ett studieutkast och använd det för att ansöka om godkännande. 
  • OBS! För obligatoriska studier (t.ex. språk), ansök om ersättning
 • avlägger två examina vid Aalto-universitetet samtidigt (till exempel DI och EM) 
  • Placera studieavsnitten i original i den examen som de i första hand tillhör. Sedan kan du placera dem i din andra examen via ett studieutkast (till exempel huvudämnesstudier i ekonomi kan placeras i de fritt valbara studierna för en kandidatexamen i teknik.  Ansök om tillgodoräkning via studieutkastet.
  • OBS! För obligatoriska studier (t.ex. språk), ansök om ersättning

...

Om du genomför studier vid Aalto-universitetet som du har för avsikt att inkludera i fler än en examen ska du följa dessa anvisningar.

Placera studierna i studieplanen för den examen som de ursprungligen hör till. Ansök därefter om tillgodoräknande i studieplanen för den andra examen enligt följande anvisningar:

Ersättande av studier som ingår i ditt program 

Om ett studieavsnitt som ingår i ditt program motsvaras av ett studieavsnitt som ingår i din andra examen ska du ansöka om ersättande av studier. Det är alltså inte fråga om exakt samma studieavsnitt, utan om studieavsnitt med motsvarande innehåll och kompetensmål. Observera att du kan ansöka om ersättande endast om studieavsnittet som ingår i den andra examen har en annan kod och ett annat namn än det studieavsnitt som du önskar ersätta.

Exempel: Du har genomfört proven LC-5001 och LC-5002 i det andra inhemska språket samt exempelvis kursen LC-5410 Svenska inom teknik i din teknologie kandidatexamen. Du har också en studierätt inom ett kandidatprogram vid Aalto-universitetets handelshögskola. Ansök om ersättande av prestationerna i det andra inhemska språket i studieplanen för ekonomie kandidatexamen:

 • LC-5001 > LCB-5801
 • LC-5002 > LCB-5802
 • LC-5410 > LCB-5800 Ruotsinkielinen yritysviestintä 1

Detaljerade anvisningar för ansökan om ersättande

Inkluderande av samma studier i båda examina

Om exakt samma studieavsnitt (samma kod och namn) ingår i båda dina examina ska du ansöka om inkluderande.

Du har till exempel systemvetenskap SCI3034, som innefattar sex studieavsnitt, som biämne i din kandidatexamen i kemiteknik. Du vill att samma biämne ska ingå även i din ekonomie kandidatexamen.

Placera de ursprungliga studieavsnitten i biämnet SCI3034 i din studieplan för kandidatexamen i kemiteknik. I din studieplan för ekonomie kandidatexamen väljer du ”Personligt biämne” som biämne och skapar därefter ett studieutkast för varje studieavsnitt som ingår i biämnet. Ansök om att få prestationerna registrerade via studieutkasten när du har utfört de ursprungliga studieavsnitten.

Du ska skapa ett separat studieutkast för varje studieavsnitt för att dina vitsord ska överföras till de tillgodoräknade studieavsnitten i din andra examen.

Studieavsnitt i biämnet i form av studieutkast:

Image Added


Detaljerade anvisningar för hur du skapar studieutkast och ansöker om inkluderande

Planera dina studier

Det lönar sig att lägga till studier i form av studieutkast så fort du vet att du kommer att använda samma studier i två olika examina. Om du ansöker om inkluderande med hjälp av ett studieutkast placeras prestationen automatiskt på rätt plats i examen.

Om du inte vet i vilken examen du ska ansöka om tillgodoräknande eller huruvida du ska ansöka om ersättande eller inkluderande ska du kontakta studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram innan du lämnar in ansökan.

De ursprungliga studieavsnitten kan placeras i båda studieplanerna, och de syns också i båda studieplanerna fram till att den helhet de hör till har registrerats som utförd: 

Innan biämnet har registrerats som utfört:

Studieplan för kandidatexamen i kemiteknik

Image Added

Studieplan för ekonomie kandidatexamen

Image Added

När biämnet har registrerats som utfört i kandidatexamen i kemiteknik ändras situationen.

Biämnet har registrerats som utfört i kandidatexamen i kemiteknik...

Image Added

... och studieavsnitten försvinner ur studieplanen för ekonomie kandidatexamen:

Image Added

Inkludera bilagor i tillgodoräkningsansökan

...