Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan få två olika slags meddelanden efter att ha anmält dig till undervisningen: automatiska meddelanden eller meddelanden som skickas manuellt.

Automatiska meddelanden om förändringar i undervisningen

Automatiska meddelanden skickas när undervisningen eller undervisningsgruppen inhiberas, eller när undervisningsgruppen byter tid eller plats. Meddelandet skickas till de anmälda som har antagits eller är förhandsantagna eller som just då enligt den preliminära beräkningen är i en undervisningsgrupp som det sker förändringar i.

Rubriken på de automatiska meddelandena är "Förändringar i undervisningen". Meddelandet leder dig till studiekalendern där du kan göra de ändringar som behövs i anmälan om anmälningstiden ännu pågår och ändringar behövs.

...

Påminnelser skickas inte om undervisning med direkt bekräftelse eller där efteranmälning pågår.

...