Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Inom dessa delar ska du göra dina val enligt vissa regler (till exempel: välj sammanlagt 20 sp). Sedan ska du ansöka om godkännande för dina val om det krävs.

Exempel på studiehelheter och mellanrubrikImage Modified

On delen kräver separat godkännande ska du välja studierna inom delen som normalt. Sedan ska du ansöka om separat godkännande för dina val.

...

Om en studiehelhet eller en mellanrubrik kräver separat godkännande får helheten/mellanrubriken statusen kräver separat godkännande i vyn Studiestruktur.

Studiehelhet som kräver separat godkännandeImage Modified


Innan du ansöker om godkännande ska du se till att du har valt alla studier för helheten/mellanrubriken och att de följer reglerna.

...

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du vill ansöka om godkännande för.
 • Klicka på knappen Ansök om godkännande för studiehelheten i sidomenyn som öppnas till höger.
  Ansök om separat godkännande ligger i sidomenynImage Modified
 • En blankett öppnas. Skriv motiveringarna för ansökan på blanketten, och välj sedan Skicka ansökan.
 • När ansökan godkänts får du ett meddelande både på Sisus förstasida och under fliken Meddelanden.

...

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du har fått godkännande för (den har statusen val godkända eller val villkorligt godkända.
 • Klicka på Visa för att öppna den godkända ansökningsblanketten. 
  Visa-knappen i sidomenyn öppnar den godkända ansökningsblankettenImage Modified
 • Klicka sedan på Ge upp godkännande längst ner på blanketten som öppnas.
 • När systemet ber dig om bekräftelse, välj Ja, ge upp godkännande.

...

Om du har hunnit göra ändringar i en tidigare godkänd helhet eller mellanrubrik innan du har annullerat godkännandet, får helheten statusen avviker från godkänt innehåll.

Studiehelhet som avviker från godkänt innehållImage Modified

Gör så här för att ansöka om godkännande för en sådan studiehelhet eller mellanrubrik:

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du har gjort ändringar i efter godkännandet.
 • Klicka på Visa för att öppna den godkända ansökningsblanketten. 
  Visa-knappen i sidomenyn öppnar den godkända ansökningsblanketten, där man kan ge upp godkännandeImage Modified
 • Klicka sedan på Ge upp godkännande längst ner på blanketten som öppnas.
 • När systemet ber dig om bekräftelse, välj Ja, ge upp godkännande.

...

Om vissa val i din studieplan avviker från ditt utbildningsprograms struktur får den delen av planen statusen val mot reglerna. Samtidigt ser du en varning om att hela din plan bryter mot reglerna högst upp på sidan.

Studiehelhet med val mot reglernaImage Modified


Varningarna försvinner om du korrigerar dina val så att de motsvarar strukturen.

...

När du gör ändringar via fritt redigeringsläge får din plan statusen mot reglerna.

Studiehelhet med val mot reglernaImage Modified


För att återställa din plan till godkänt status ska du ansöka om godkännande för ändringarna av ansvarspersonen för studiehelheten.

...

Expand
titleLägg inte till kurser i NOTGRADED-helheter

Lägg inte till kurser i studiehelheter med texten NOTGRADED i sina namn. Dessa helheter är icke-graderade och kan endast innehålla andra studiehelheter, aldrig kurser.

Om det behövs lägg till kurser i studiemodulerna som ligger under de icke-graderade helheterna.

Image Modified


Så här öppnar du fritt redigeringsläge:

...

Klicka på de tre punkterna i sidomenyn till höger och välj Fritt redigeringsläge.
Fria redigeringsläget ligger under tre punkterna i sidomenynImage Modified

I fritt redigeringsläge kan du göra följande saker:

...

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du vill lägga till studierna i.
 • Klicka på de tre punkterna i sidomenyn till höger och välj Fritt redigeringsläge.
  Fria redigeringsläget ligger under tre punkterna i sidomenynImage Modified

 • Klicka på lägg till utfört studieavsnitt eller lägg till utfört studiehelhet.
  Lägg till utfört studieavsnitt-knappen ligger i sidomenyn Image Modified
 • Välj studierna du vill lägga till och klicka på Lägg till.

...

 • Klicka på studiehelheten eller mellanrubriken som du vill ansöka om godkännande för.
 • Aktivera fritt redigeringsläge.
  Fria redigeringsläget ligger under tre punkterna i sidomenynImage Modified
 • Klicka på Ansök om godkännande.
  Ansök om godkännande ligger i sidomenyn Image Modified
 • Skriv din motivering för ändringarna i ansökan och sedan klicka på Skicka ansökan.