Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

[in English] [Suomeksi]

Info

Registreringen av kompletterande studier i Sisu tas i bruk våren/sommaren 2021. 

Anvisningarna kompletteras under våren 2021. 

I mars 2021 existerar ännu inga studierätter för kompletterande studier i Sisu. 


...