Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kompletterande studier

Om du ska genomföra kompletterande studier bekräftas det för dig i samband med antagningen eller genast i början av studierna. De kompletterande studierna är då obligatoriska. 

Hör studierna till examen? 

Huruvida kompletterande studier inkluderas i examen varierar beroende på ditt utbildningsprogram. Om du avlägger en doktorsexamen inkluderas de kompletterande studierna aldrig i examen. 

...

Studierätten för de kompletterande studierna är i kraft lika länge som din studierätt för examen, och kräver ingen separat läsårsanmälan. 

ISP för kompletterande studier

Studierätten för kompletterande studier gör det möjligt för dig att skapa en separat ISP, som du kan använda för att anmäla dig till studierna.  Du skapar ISP:n på samma sätt som din ISP för examensstudierna. 

...