Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om vissa val i din studieplan avviker från ditt utbildningsprograms struktur får den delen av planen statusen val mot reglerna. Samtidigt ser du en varning om att hela din plan bryter mot reglerna högst upp på sidan.

Studiehelhet med val mot reglernaImage Modified


Varningarna försvinner om du korrigerar dina val så att de motsvarar strukturen.

...

När du gör ändringar via fritt redigeringsläge får din plan statusen mot reglerna.

Studiehelhet med val mot reglernaImage Modified


För att återställa din plan till godkänt status ska du ansöka om godkännande för ändringarna av ansvarspersonen för studiehelheten.

...