Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om de kompletterande studierna inte kan inkluderas i examen får du en separat studierätt för dem, så att du kan skapa en ISP för dem och anmäla dig till undervisningen. 

Du hittar i Min profil → Studierätter: 

Studierätten för de kompletterande studierna är i kraft lika länge som din studierätt för examen, och kräver ingen separat läsårsanmälan. 

...