Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Wiki Markup
{div:id=artikkelit}

h1. 1/2005

Tutkimus tuo pohjaa uudelleen ajattelemiselle ja harkitulle  opettamiselle. Eräs tehtävämme on tuoda esille tutkimusta, jota tekevät  taidekasvattajat ja taiteessa eri tavoin toimivat.  Seuraavassa on esitelty neljä väitöstyötä, jotka jokainen tavallaan  antavat eväitä puhua taiteesta, taiteilijoista ja teoksista.

Mukana on myös tutkimusta tekevän taiteilijan pohdintoja tehtävästään.

h2. Esittelyjä

1-22 [Nunnan taiteellinen hurmio|^tuominen.pdf]
 / Tuominen Tapio


23-47 [Taiteilijan lapsuudenkuvat tutkittavana|^niiniskorpi.pdf]
 / Niiniskorpi Soile


48-69 [Unimatka tuntemattomaan - tanssikasvattaja Martin Buberin ja Paulo Freiren jalanjäljillä|^rastas.pdf]
 / Rastas Marja


70-84 [Ensikosketus|^kiil.pdf]
 / Kiil Karolina


h2. Pohdintoja

85-104 [Kuvataiteilijan esteettisestä havainnosta|^saario.pdf]
 / Saario Jaana
{div}