Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
{div:id=artikkelit} h1.
Wiki Markup
Div
idartikkelit

1/2005

Tutkimus

tuo

pohjaa

uudelleen

ajattelemiselle

ja

harkitulle

opettamiselle.

Eräs

tehtävämme

on

tuoda

esille

tutkimusta,

jota

tekevät

taidekasvattajat

ja

taiteessa

eri

tavoin

toimivat.

Seuraavassa

on

esitelty

neljä

väitöstyötä,

jotka

jokainen

tavallaan

antavat

eväitä

puhua

taiteesta,

taiteilijoista

ja

teoksista.

Mukana

on

myös

tutkimusta

tekevän

taiteilijan

pohdintoja

tehtävästään.

h2. Esittelyjä

Esittelyjä

1-22

[

Nunnan

taiteellinen

hurmio|^tuominen.pdf] / Tuominen Tapio

hurmio / Tuominen Tapio

23-47

[

Taiteilijan

lapsuudenkuvat

tutkittavana|^niiniskorpi.pdf] / Niiniskorpi Soile

tutkittavana / Niiniskorpi Soile

48-69

[

Unimatka

tuntemattomaan

-

tanssikasvattaja

Martin

Buberin

ja

Paulo

Freiren

jalanjäljillä|^rastas.pdf] / Rastas Marja

jalanjäljillä / Rastas Marja

70-84

[Ensikosketus|^kiil.pdf] / Kiil Karolina h2. Pohdintoja

Ensikosketus / Kiil Karolina

Pohdintoja

85-104

[

Kuvataiteilijan

esteettisestä

havainnosta|^saario.pdf] / Saario Jaana {div}

havainnosta / Saario Jaana