OPIT

MyCourses Service Description

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

ICT for Learning -team of Aalto University Learning Services (OPIT-team) (Services: http://opit.aalto.fi)
MyCourses learning environment: mycourses.aalto.fi
MyCourses helpdesk: mycourses(at)aalto.fi

...

Palvelukuvaus

Oppimisympäristö MyCourseson opiskelijoille ja opettajille yhteinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Omalla etusivulla näkyy omien kurssien ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat. Omat kurssini -valikosta pääsee suoraan näiden kurssien työtiloihin.

MyCourses opiskelijalle

 • Löydät kaikki kurssikuvaukset ja kurssien käytännön asiat yhdestä paikasta.
 • Näet kurssiesi uutiset kurssien News Forumeilla ja tapahtumat omalta etusivultasi
 • Voit kopioida ja tulostaa kurssien luentokalvoja, harjoitustöiden tehtävänantoja ja muita opettajien jakoon laittamia kurssimateriaaleja sekä katsoa tenttituloksesi. 
 • Opettaja voi ottaa vastaan harjoitusten palautukset ja tehdä niiden arvioinnit järjestelmässä.
 • Kurssin työtilassa on myös Yleinen keskustelu -foorumi, jossa kurssin työtilan jäsenet voivat keskustella keskenään.

MyCourses opettajalle

 • Voit tiedottaa kurssin opiskelijoille News Forumin avulla.
 • Voit julkaista mm. opetusmateriaalit, harjoitustehtävät ja kurssin tulokset; myös harjoitusten palautukset ja arviointi voidaan tehdä järjestelmässä.
 • Kurssin työtilassa on myös Yleinen keskustelu -foorumi, jossa kurssin työtilan jäsenet voivat keskustella keskenään.
 • HUOM! Opettajan jakamat materiaalit, tehtävänannot ja kurssisivun tekstit näkyvät avoimesti kaikille internet-käyttäjille (guest access). Arvioinnit, palautteet ja keskustelut eivät näy kuin kurssin opettajille ja opiskelijoille. Ohjeissa on lisätietoa.
 • Joulukuun 2015 alusta alkaen opettajen on mahdollista avata foorumi-aktiviteetti maailmalle siten, että vierailijana  (guest access) voi nähdä foorumille lähetetyt viestit. Lisätietoa: MyCourses workspace and material visibility.

MyCourses on osa opetuksen ja opiskelun verkkopalveluiden kokonaisuutta

MyCourses on osa Aalto-yliopiston opetuksen ja opiskelun verkkopalveluiden kokonaisuutta. Tässä kokonaisuudessa jokaisella palvelulla on oma pääasiallinen roolinsa ja tarkoituksensa, joilla pyritään välttämään päällekkäisiä toiminnallisuuksia. Kokonaisuuden palvelut hyödyntävät toinen toisiaan niin tietojen kuin toiminnallisuuksien suhteen.

Kaikki opetuksen ja opiskelun verkkopalvelut ovat kertakirjautumisen (Aalto Weblogin) piirissä, jolloin jokaiseen palveluun pystyy kirjautumaan käyttämällä yksiä Aalto-tunnuksia. Lisäksi siirryttäessä palvelusta toiseen, ei kirjautumista tarvitse tehdä uudestaan. Opetuksen ja opiskelun verkkopalveluiden kokonaisuus opiskelijan näkökulmasta koostuu mm. seuraavista palveluista:

WebOodi

 • Viralliset kurssikuvaukset
 • Omien kurssien hallinta (aikataulu, ilmoittautumiset, opiskelijalistaukset, sähköpostin lähetys)

MyCourses

 • Kurssien kotisivut, kurssiuutiset  ja henkilökohtainen etusivu
 • Kurssiesitteet, aikataulut, materiaalit ja muu kurssin informaatio
 • Opetusmateriaalit ja harjoitustehtävät, myös harjoitusten palautukset ja arviointi
  • Turnitin-tehtävä on erillinen palautuslaatikko, jonka ominaisuuksiin kuuluu tekstin alkuperäisyyden tarkastus vertaamalla sitä vertailutietokantoihin. Vertailukantojen sisältönä on verkkosivut, tarkistetut opiskelijatyöt sekä kirjastojen ja julkaisujen lisensoidut tietokannat. Alkuperäisyysraportti näyttää löytyneet yhtäläisyydet, mutta se ei tunnista plagiointia.
 • Kurssin tulosten julkaisu 

Presemo

 • Presemo on selainpohjainen yleisöosallistumisjärjestelmä. Sitä voi käyttää esimerkiksi luennoilla opettajan ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen edistämiseksi.

Kurssipalautteet

 • Kyselyjärjestelmänä toimii Aallossa käytössä oleva Webropol, johon on rakennettu erillinen käyttöliittymä kurssin loppupuolella kerättävää virallista kurssipalautetta varten. Järjestelmä hakee kurssien tiedot Oodista ja luo niiden perusteella palautelomakkeen Webropoliin. Ennen kuin kysely julkaistaan opiskelijoille, saa opettaja järjestelmästä sähköpostiviestin, jossa olevaa linkkiä seuraamalla pääsee halutessaan tarkastelemaan kyselyä ja lisäämään siihen omia kysymyksiä. Kurssin aikana opettaja voi kerätä välipalautetta mm. MyCoursesin tai Presemon avulla.

Into

...

Aalto-yliopiston Oppimispalveluiden Oppimisen IT -tiimi (OPIT) (Palvelut: http://opit.aalto.fi)
MyCourses oppimisympäristö: mycourses.aalto.fi
MyCourses helpdesk: mycourses(at)aalto.fi

...

Beskrivining av tjänsten

...

Aalto-universitetets Lärandetjänster, IT - teamet (OPIT) opit.aalto.fi
MyCourses lärmiljön:mycourses.aalto.fi
MyCourses helpdesk: mycourses(at)aalto.fi