Sisu HELP

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Esimerkiksi vaihto-opinnoista haetaan jokaisesta opinnosta/kurssista hyväksilukua erikseen. 

Hyväksilukua voit hakea kolmessa eri tapauksessa

...

Korvaavuus

 • Tutkintoon kuuluvan opintojakson voi korvata vastaavalla muualla suoritetulla opinnolla tai muuten hankitulla osaamisella. Korvaavuus edellyttää sisällöllistä vastaavuutta.hae Sisussa korvaavuutta

Sisällyttäminen

 • Muualla suoritetun opinnon tai muualla hankittua osaamista voi sisällyttää tutkintoon ilman suoraa vastaavuutta Aallon opintoihin. → hae Sisussa sisällyttämistä 
 • Muualla suoritettu opintojakso/kurssi = hae sisällyttämistä
 • Sisällyttää voi vain tutkintoon tulevia opintoja eli opinnot ovat HOPSissa

Henkilökohtainen suoritus 

 • Muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankittavaa osaamista voidaan opinnollistaa osaksi tutkintoa.hankittu osaaminen, joka tulee osaksi tutkintoa.
  • jatko-opiskelijoiden kesä/talvikoulut, henkilökohtaiset suoritukset, konferenssiosallistumiset jne. 
 • Henkilökohtaisesta suorituksesta sovitaan AINA etukäteen vastuuopettajan kanssa.  
  • Ethän hae henkilökohtaista suoritusta jo rekisterissä olevista Aallon opinnoista/suorituksista! 

Lisäksi voit suunnitella muualla suoritettavia opintoja eli tehdä opintoluonnoksen HOPSissa

...