Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos valitset vaihtaa sivuaineen version kopioimatta HOPSia, sinun pitää tehdä valinnat sivuaineeseen uudestaan.

Opintokokonaisuus, joka on 'valinnat kesken' -tilassa 

Maisterivaiheen opintosuunnitelma

Maisterihops luodaan opiskeluoikeutesi mukaisesti: jos opiskeluoikeuteesi kuuluu kanditaatti ja maisteri, pitää molempien olla samassa hopsissa. Jos opiskeluoikeuteesi kuuluu pelkkä maisteritutkinto, hopsiin sisällytetään vain maisteri. Voit tarkistaa oman opiskeluoikeutesi valitsemalla Omat tiedot -> Opiskeluoikeus.

Jos opiskeluoikeutesi on kanditaatti ja maisteri, maisterivaiheen lisääminen hopsiin tehdään näin:

  1. Valitse opintosuunnitelmastasi ensimmäinen kokonaisuus (muotoa ”___n kanditaatti ja maisteri/diplomi-insinööri”)
  2. Valitse haluamasi maisteriohjelma näytön oikean reunan valinta-avustimesta

[KUVA]

Jos opiskeluoikeuteesi kuuluu pelkkä maisteri, maisterihops luodaan kuten mikä tahansa opintosuunnitelma. Apua sen tekoon löydät esimerkiksi kohdasta Pikaohje HOPSin tekoon

Voit tarkistaa, mihin tutkinto-ohjelmaan maisterisi pääaine kuuluu klikkaamalla Opintojen rakenne -näkymässä oikean yläreunan kolmea pistettä ja valitsemalla ”Näytä koulutuspolut”. Lisäapua oikean ohjelman valintaan löydät kohdasta Oikean ohjelman ja pääaineen valinta opintosuunnitelmassa

Maisterivaiheen opintosuunnitelman opetussuunnitelmakauden vaihtaminen, kun olet suorittanut kandidaatin tutkintosi Aallossa

...