Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Version 2.4 ennakoitu asennusaika tuotantoympäristöön sisu.aalto.fi: 14.9.2021 klo 17.00. Asennus aiheuttaa käyttökatkon, jonka kestoksi Funidata arvioi 1-2 tuntia. Käyttökatkotiedotteen pitäisi näkyä myös Sisun käyttöliittymässä.

Versiota 2.4  voisi kutsua yhden kehitetyn ominaisuuden versioksi, eikä sekään tuo muutoksia Sisun käyttöliittymään.

...

Tarkemmat tiedot versiosta ovat nähtävillä Funidatan julkaisutiedotteessa.

Parannus:

Version Versiossa 2.4 myötä Sisun tekemä tekemää opiskeluoikeuden tilan tarkistus sujuu virheettömästitarkistusta on selkeytetty. Tarkistus sisältyy seuraaviin toimintoihin:

...