Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleObs!

På grund av det stora antalet meddelanden är det inte möjligt att få svar på meddelanden skickat via studieplanen. Du kan få kommentarer om din studieplan genom att skicka e-post till din högskolas studiepersonal (kontaktinformation på Into) eller genom att ansöka om godkännande för delar av studieplanen.

...