Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om du inte är säker på vilken utbildning du ska välja, kontakta lärandetjänsterna vid din egen högskola.

Välj läroplansperiodundervisningsplansperiod, dvs. enligt vilket läsårs undervisningsplan du vill göra din ISP.  Den tidigaste läroplansperioden undervisningsplansperioden du kan välja är läsåret när din studierätt har börjat.
Ge din plan ett namn. Systemet föreslår namnet Min studieplan och datumet när planen har skapats. Om du vill kan du ändra namnet.

...