Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Muodollisen koulutuksen ulkopuolella hankittavaa osaamista voidaan opinnollistaa osaksi tutkintoa ilman suoraa vastaavuutta Aallon opintojen kanssa.
  • Henkilökohtaisesta suorituksesta on sovittava sovitaan AINA etukäteen vastuuopettajan kanssa.  
    • Ethän hae henkilökohtaista suoritusta jo rekisterissä olevista Aallon opinnoista! 

Lisäksi voit suunnitella muualla suoritettavia opintoja eli tehdä opintoluonnoksen HOPSissa

...

Henkilökohtaisen suorituksen hakeminen 

Muualla Muutoin kuin opintojaksolla hankittua osaamista voi opinnollistaa osaksi tutkintoa henkilökohtaisena suorituksena. Henkilökohtaisesta suorituksesta sovit AINA ensin omassa ohjelmassasi opettajan tai ohjaajan kanssa. Oppimispalvelut auttaa sopivan henkilön löytämisessä tarvittaessa.

Voit tehdä hakemuksen henkilökohtaisesta suorituksesta vain sellaiseen koulutukseen, johon sinulla on opiskeluoikeus. Henkilökohtainen suoritus haetaan ja hyväksytään tiettyyn opiskeluoikeuteen ja tiettyyn kokonaisuuteen tutkinnossa eikä sitä voi siirtää automaattisesti toiseen koulutukseen eikä toiseen kohtaan tutkinnossa eli HOPSilla.

Opinnoista, jotka suoritetaan jonkin opintojakson kautta, ei haeta henkilökohtaista suoritusta. 

Kun olet sopinut suorituksesta, voit tehdä opintoluonnoksen opintosuunnitelmaasi. Kun olet suorittanut sovitut osiot, hae opintoluonnoksen kautta henkilökohtaista suoritusta. Opettaja toimittaa suoritusilmoituksen oppimispalveluihin, jossa hakemuksesi käsitellään.

Henkilökohtaisia suorituksia ovat esimerkiksi (usein jatko-opiskelijoille) myönnettävät suoritukset: 

  • konferenssiesitelmä ja -osallistuminen oman alan konferensiin
  • yksilöllisesti sovitut kirjatentit, raportit, muut suoritukset 
  • perehtyminen yliopisto-opetukseen ja opinnäytteiden ohjaaminen 

Henkilökohtaista suoritusta voit hakea kahdella tavalla:

...