Sisu HELP

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Välj först var i examensstrukturen du vill placera studierna eller kompetensen. Kontakta studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram innan du ansöker om du är osäker. 
  • Namnge kompetensen och fyll i informationen som efterfrågas.
  • Välj också om du vill få beslutet om inkluderande enbart i Sisu eller även per post. 
  • Lägg till alla studier och all kompetens som du motiverar din ansökan om inkluderande med på samma ansökan. 
    • Särskilj vilka delar som har genomförts vid olika högskolor eller motsvarande. Den ursprungliga prestationsplatsen och prestationsdatumet för de tillgodoräknade studierna kommer att synas på studieprestationsutdraget.  

...